Ikke glem nettverkene

Terrorberedskap handler om mer enn klare regler for hvem som gjør hva.

Publisert Publisert

SENTRALMAKT: Det er litt overraskende at mine kolleger tenker terrorberedskap innenfor en klassisk sentralstatlig, hierarkisk modell når de gir råd, skriver Thorvald Gran. En del av denne modellen er politiet og PST ved Marie Benedicte Bjørnland (bildet). Arkivfoto: Scanpix

Debattinnlegg

 • Thorvald Gran
  PROFESSOR I STATSVITENSKAP, UIB
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Mine kolleger Per Lægreid, Helge Renå og Lise H. Rykkja har i BT 22. november rosverdig reist spørsmålet om myndighetene i Norge er godt beredt på å møte ny terror. De beskriver dilemmaet med en stor mangfoldig stat og plutselig kraftig stedsbestemt terror. Staten er stor med en utbygd spredt velferdsforvaltning og et mektig suverenitetsapparat (politi, rettsapparat og militærmakt). Når terroren rammer, er oppgaven å få de relevante delene av denne staten mobilisert raskt og innordnet under en sentral ledelse.

Thorvald Gran

Det sier seg selv at det ikke er lett. Terroren kan ramme nesten hvor som helst plutselig og være organisert på mange måter. Den kan være ledet fra så vel politisk ideologisk, kriminelt, psykopatisk eller religiøst hold. Altså en kjent handling, men svært uforutsigbar.Ut over å beskrive spenningen mellom et spesielt problem (terror) og en tung, kompleks statlig struktur, vil kollegene prisverdig gi råd. Rådet er at planer er mindre viktig enn evne til effektiv improvisasjon. Nå sier det kanskje ikke så mye. Improvisasjon må også utløses. Men rådet gir retning til beredskapsarbeidet. Evnen til improvisasjon kan testes ved å utsette etater for innsatskrav på oppgaver eller utfordringer som ligger utenfor normalen.

Les også

Ingen kunne forutse at Anton skulle drepe

Litt mer overraskende er det at terrorberedskap tenkes innenfor en klassisk sentralstatlig hierarkisk modell. Det kollegene ikke utnytter i sin rådgivning, er nettverksanalysene. De forteller en interessant historie. Hver etat har et nettverk ut i verden. Ser vi på flere etater samtidig, er nettverkene delvis overlappende. Etatene har ulike oppgaver. Det vil si, ser vi på nettverkene mellom etatene, er de preget av møtepunkter hvor representanter for ulike etater, oppgaver og kompetanser treffes – ikke planlagt – men likevel slik at nettverket er multifunksjonelt.

Les også

«Beisk røyndom har kollidert inn i svensk innvandringspolitikk. Det kan bli stygt.»

Staten er dermed svært kompleks og uryddig, men også med flerfaglige kompetanser på ulike oppgaver i nettverkene. Etat/nettverksbildet er ulikt det klassisk hierarkiske, der etatene er ryddig atskilt både hva oppgaver og styringsansvar angår. Nettverksbildet er mer realistisk.

Det gir grunnlag for å ta kollegenes rådgivning et skritt videre:

 • 1. Det er viktig å kartlegge nettverkene og analysere hvilke ulike kompetanser som potensielt er ivaretatt gjennom dem, og hvordan nettverkene er fordelt i geografien.
 • 2. Terroransvar bør fordeles regionalt (slik det sikkert allerede er).
 • 3. Terrorberedskap bør planlegges der, med vekt på å peke ut sentral og mobilisering, og justering av nettverkene mellom etatene, organisasjonene og bedriftene tilpasset et terroranslag.
 • 4. Nasjonal planlegging er viktig for å drive frem regionale terrorspesifikke nettverk, ordninger for raskt å aktivisere regionalt terror apparat, for å åpne adgangen til ekstern støtte, og for å overvåke og justere, eventuelt utvide, det sentraliserte regionale nettverket som er i gang.

Horizon Sikkerhet.pdf

I dag, lørdag 28. november, arrangerer BT sammen med UiB debatt om sikkerhet og trusselen fra det ekstreme høyre i Universitetsaulaen klokken 13.00. Gratis og åpent for alle.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Frankrike er fortapt

 2. Sverige har mest høyreekstrem vold

 3. Blikkene som svir

 4. - Din jævla muslim!

BT anbefaler

«Da alt var over, spilte Lars Arne Nilsen til 10 på børsen. Sjefene hans, derimot ...»

Lars Arne Nilsen avsluttet raust, ydmykt og med storsinn.

LES SAKEN
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg