Uriktig om Forskningsrådets rolle

Det er flere feil i havforsker Jan Helge Fossås kritikk av Forskningsrådet.

Publisert Publisert

OMSTRIDT: Adm. direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén, slår i innlegget tilbake mot kritikk av Forskningsrådet rolle i forskningen om sjødeponi i Førdefjorden. Foto: Marita Aarekol

Debattinnlegg

  • Arvid Hallén
    Adm. dir. i Forskningsrådet
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Jan Helge Fosså ved Havforskningsinstituttet kritiserer i et debattinnlegg i BT 20.03 Forskningsrådet for ikke å forstå det problematiske i at industrien er engasjert i prosjekter som berører miljøforhold.

Arvid Hallén

Han gjør dette i et innlegg som også er del av en debatt om aksjonisme og kunnskapsgrunnlag for miljøpolitiske beslutninger, der vår medarbeider Svend Otto Remøe har deltatt som privatperson.Fossås innlegg:

Les også

Gruveaktørenes hetskampanje

Fosså hevder i innlegget at Svend Otto Remøe er en av Forskningsrådets administrerende direktørs «nærmeste medarbeidere» og «han sitter altså helt på toppen av Forskningsrådet».

Dette er ikke riktig. Remøe arbeider med utredningsoppgaver og har kontor på Hamar. Han er ansatt under en av stabsdirektørene. Han har ingen roller i ledelsen av Forskningsrådet.

Reagerer også på Fosså:

Les også

Industrien dikterer ikke forskningsresultater

Fosså refererer også til et prosjekt om sjødeponi som er finansiert av Forskningsrådet. Dette prosjektet er et såkalt kompetanseprosjekt for næringslivet og skal bidra til kunnskap om miljøkonsekvenser av sjødeponering av overskuddsmasser. Det er et mål å trekke industrien inn i prosjekter som skal sikre solid kunnskap for industrielle løsninger.

Fosså hevder at gruveindustrien fikk ekskludert noen av de opprinnelige partnerne i dette prosjektet og presset inn NIVA. Dette stemmer ikke. Alle parter i prosjektet ønsket å ha NIVA med, så de er ikke presset inn. IRIS valgte å trekke seg da rollen deres i prosjektet ble redusert.

Havforsker trekker seg i protest:

Les også

- Gruveindustrien har fått for mye makt

Dette er beskrevet i et innlegg i BTog enda mer grundig i en redegjørelse Forskningsrådet har gitt til Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskapelig forskning (NENT).

Fosså refererer til vurderinger av at prosjektet er uetisk uten å finne det relevant å nevne at NENT har gitt en grundig uttalelse om prosjektet og oppsummerer blant annet med at "Det er legitimt at oppdragsgiver har mulighet til å påvirke sammensetningen av forskerteamet for å sikre at relevant kompetanse er representert".

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Usunn debatt om forskning

  2. - Jeg blir sjikanert av gruveaksjonær

  3. Forskningsrådet lot seg ikke presse

  4. Fri fjordforskning

  5. Unyansert om NYKOS

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg