Vold er vold – selv om man ikke bor sammen

Jeg ble utsatt for partnervold. Han fikk mildere straff fordi vi kun var kjærester, ikke samboere. Slik bør det ikke være.

Vold mot kvinner må tas på langt større alvor, mener Anna Kathrine Eltvik.
  • Anna Kathrine Eltvik
    Kvinneaktivistene
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg er selv en overlever. I 2019 fikk jeg flere tenner slått ut av min daværende partner. Jeg har aldri vært i større livsfare. To rettsrunder var nødvendig før han ble endelig dømt.

Lagmannsretten konkluderte med at vi ikke hadde vært samboere, men kjærester, og derfor ikke var i nær relasjon. Å være kjæreste med noen, falt utenfor kategorien nær relasjon. Han fikk derfor straffen sin kraftig redusert – og ble kun dømt for enkeltstående hendelser.

Kvinneaktivistene krever at Stortinget forandrer lovverket. Det kan ikke være slik at det er alvorligere å slå ut tenner på en samboer og kone enn en kjæreste.

Nasjonalt kunnskapssenter (NKVTS) om vold og traumatisk stress har på oppdrag fra Justisdepartementet laget nettsiden dinveiut.no som opererer med følgende definisjon på vold i nær relasjon:

«Når du blir utsatt for vold fra noen du kjenner godt eller har tillit til, så kaller vi det for vold i nære relasjoner. Den som utøver volden, kan være for eksempel kjæreste, eks, samboer eller ektefelle ...»

Rettspraksis gjør informasjonen til NKVTS villedende. Her har Justisdepartementet en opprydningsjobb å gjøre.

Kvinneaktivistene krever endring i lovverket slik at det blir ansett som like alvorlig å være voldelig mot en kjæreste som mot samboer eller ektefelle.

I mars ble en rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress lagt frem. Den kartla vold og overgrep blant voksne, og viste at det de siste ti årene har vært en økning i omfang av fysisk vold, partnervold og voldtekt. Økningen har særlig rammet kvinner.

Hele 23 prosent av kvinnene svarer at de i løpet av livet har vært utsatt for voldtekt med makt eller tvang, sovevoldtekt eller for overgrep som barn. Det er et så høyt tall at en kan kategorisere det som et normalfenomen.

Globalt står det ikke bedre til. Ifølge Unicef er voldelige menn en større trussel for kvinner enn malaria, kreft, trafikkulykker og krig til sammen.

Norge har en nasjonal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. I den står det at innsatsen skal sikres tilstrekkelige ressurser.

Det er godt dokumentert i mediene at slike saker ofte har lang saksbehandlingstid. Da kan man ikke hevde at innsatsen mot dette alvorlige samfunnsproblemet har fått tildelt tilstrekkelige ressurser. En kan heller ikke hevde at problemet er tilstrekkelig prioritert. Siden 2000 har 171 kvinner i Norge blitt drept av sin partner. Disse kvinnene hadde fortjent mer enn politikere som lager handlingsplaner som ikke følges.

Ettersom vold mot kvinner har økt betydelig, er det mulig at dette er en av årsakene til at kvinner er oftere sykemeldt enn menn. Hvis man blir holdt våken om nettene og utsatt for jevnlig terror, skorter det fort på overskuddet som må til for å kunne jobbe. Den psykiske belastningen vedvarer selv om man klarer å bryte ut av forholdet, og særlig for dem som får diagnosen PTSD.

Kvinneaktivistene har flere voldsutsatte medlemmer, og vi stiller gjerne opp med vår erfaringskompetanse og engasjement om regjeringen trenger hjelp til å lage en ny og mer effektiv handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Vi kan også hjelpe med å lage en ny handlingsplan mot voldtekt, ettersom Norge ikke har hatt dette siden 2022. Det er på tide at disse store folkehelseproblemene blir tatt på større alvor.

Publisert: