Lengselen etter å logge av

Vi har mistet noe helt sentralt i vår tid. Den hurtige tiden har vunnet over den langsomme tiden.

KREVENDE ØVELSE: Alle som har forsøkt å logge av, og på den måten gå mot strømmen, vet at det kreves en god porsjon vilje å bevege seg fra «human doing» til «human being».

  • Kim Larsen
    Førsteamanuensis, NLA Høgskolen i Bergen

Det er deilig med ferie. Det gir oss mulighet til å realisere drømmer. Mange benytter anledningen til å reise, mens andre blir hjemme for å nyte rolige og late dager. En grunn til at så mange av oss lengter etter ferie, har å gjøre med forventningene våre til livet, altså hva livet egentlig bør handle om. Det må finnes noe mer enn arbeid, stress og tidsklemme. Det må være noe som gir oss lykke og fred i sjelen. Ferie.

Kim Larsen

Likevel erfarer de fleste av oss at ferien ikke alltid blir så lykkelig og fredfull som vi hadde forventet, og det kan være flere grunner til det. Den enkleste forklaringen er kanskje den beste: Vi tok oss selv med på reisen. Som ung gutt på 80-tallet husker jeg at feriene mine ofte var preget av en helt annen hvilepuls enn i dag. Det kan kanskje være et romantisk minne, men jeg tror ikke det. Den gang logget vi av i ferien. I dag logger vi på. Den gang nøt vi å kjede oss i ferien, nå blir vi rastløse og urolige hvis det ikke skjer noe. Den gang var det ikke så viktig å fylle de tomme rommene i ferien. I dag blir slike unyttige tidslommer raskt fylt med digitale oppdateringer. Den gang lagret vi ferieopplevelsene i hukommelsen. I dag publiserer vi dem på Snapchat og Instagram.

Mange erfarer derfor at vi har mistet noe helt sentralt i vår tid. Den hurtige tiden har vunnet over den langsomme tiden. Det er selvsagt ikke lett å gjøre noe med dette, for de fleste av oss vet at rastløsheten, stresset og uroen, er dyrket frem over en lengre periode. Det har blitt en vane å ha dårlig tid, være hektisk, effektiv og travel. Ja, i noen sammenhenger gir slike høy-puls-øvelser økt status. I en slik tid er det ikke lett å realisere forventningene til ferie, fred og fri.

Men det er visst mulig å logge av, og i sommer erfarte jeg nettopp det. Jeg besøkte karmelittklosteret i Norraby, like utenfor Helsingborg i Sverige, hvor munkene lever i en avlogget tilværelse. Her var bønn, gudstjeneste og hvilepuls selve livsrytmen, og dagens program ble styrt av tidebønnboken. En slik praksis hviler på en dyp erkjennelse om at Gud avslører seg selv i stillheten, og ved å logge av, skapes det et rom for en dypere kontakt med virkeligheten.

Ifølge karmelittmunken Wilfrid Stinissen, handler den moderne uroen om at mennesket har mistet evnen til å se helheten, og i stor grad mangler tilhørighet. Vi har mistet kontakten med våre egne røtter, og dette bidrar til utbredt angst og meningsløshet i vår tid. Men ved å gå fra et gjøre-modus til et være-modus , og ved å søke fordypning i vårt eget sinn, hevder Stinissen at noe av denne rastløsheten kan bekjempes.

Det er mye som tyder på at munkenes eldgamle budskap treffer en nerve i vår tid.

Likevel er ikke denne vendingen innover eller søkingen etter å bare være, et mål i seg selv. Anliggendet er noe annet enn mindfulness-teoretikernes sekulære bidrag, hvor målet er å kunne være til stede i det konkrete her og nå uten å la seg fange i sterke følelser. For munkene handler det mer om å skape et stille rom, for å berede grunnen til et møte med Gud. Det underliggende premiss er: Uten stillhet, ro og indre bønn, er det nærmest umulig å være åpen og disponibel for Gud, og på den måten åpen og disponibel for verden.

«Uten digitale hjelpemidler vet ikke folk lenger hvordan de skal takle livet».

Les også

Folkets lille Gud

Selv om det kan være vanskelig å stå ansikt til ansikt med seg selv, uten at det skjer noe, uten følelsen av å være nyttig, hevder munkene at det finnes en dyp lengsel etter fred i alle mennesker. Å søke stillheten handler derfor ikke så mye om å føle seg vel, men mer om å finne en indre tilstand av ro og fred – for å skape et rom for det guddommelige og for den andre.

Det er mye som tyder på at munkenes eldgamle budskap treffer en nerve i vår tid. Den nye pilegrimsoppmerksomheten som vi ser i dag, er i så fall et tidsriktig uttrykk for noe av denne avloggingstendensen. Flere søker å finne sammenheng i en fragmentert verden, og det lar seg ikke gjøre dersom en alltid er opptatt.

For det moderne mennesket kan munkenes budskap være velsignede kilder som gir kraft og styrke til å takle livets utfordringer. I en tid hvor mange er opptatt av ytre påvirkning og opplever at tiden aldri strekker til, handler det om å bevisst velge bort aktiviteter som i og for seg er gode, men som hindrer et ettertankens område .

For meg er en real klem mer verdt enn 100 «likes»:

Les også

«Jeg må vel like dette, ellers blir hun sur»

Munkenes tenkning kan derfor være et viktig botemiddel som bidrar med hjelp til å takle moderne problemer som formålsløshet, isolasjon og moralsk usikkerhet. De hjelper oss til å se at en rask og hektisk livsrytme kan føre til at vi mister noe av kontakten med vår egen dybde. Det handler om å ta seg selv på alvor, slik at ikke livet bare pågår mens vi sysler med alt annet.

Likevel skal det ikke underslås: Alle som har forsøkt å logge av, og på den måten gå mot strømmen, vet at det kreves en god porsjon vilje å bevege seg fra «human doing» til «human being».

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg