• KREVENDE ØVELSE: Alle som har forsøkt å logge av, og på den måten gå mot strømmen, vet at det kreves en god porsjon vilje å bevege seg fra «human doing» til «human being».

Lengselen etter å logge av

Vi har mistet noe helt sentralt i vår tid. Den hurtige tiden har vunnet over den langsomme tiden.