Nok analyser nå

Et nytt kulturhus vil hindre en uheldig utvikling som er erfart ved tidligere store utbygginger i Fyllingsdalen, Loddefjord og Åsane.

LUFTSLOTT: Det har vært jobbet med planer for kulturhus i Fyllingsdalen i 40 år. Ingenting har skjedd. Dette er en skisse fra 2010. ILLUSTRASJON: CUBUS

Debattinnlegg

Per Kragseth
Styreleder Fyllingsdalen Kulturråd

Det har vært arbeidet med planer for kulturhus i Fyllingsdalen i 40 år. I november 2009 ble Fyllingsdalen Kulturråd stiftet for å få fart i planene, kulturrådet har 43 lag og organisasjoner som medlemmer og 250 personlige medlemmer.

Det har vært lansert en lang rekke alternativer. I februar 2014 kom forslaget om å bygge et felles bygg for idrett og kultur på tomten til den gamle idrettshallen ved Oasen. Dette var et godt forslag som kulturrådet umiddelbart ga sin tilslutning.

KULTURHUS, TAKK: Alle typer kulturaktiviteter i Fyllingsdalen lider av mangel på en felles kulturarena, skriver Per Kragseth. Privat

Stor var gleden da byrådet i sitt budsjettforslag for 2016 opplyste at de ville: «starte opp igjen arbeidet med å prosjektere et felles idretts- og kulturhus i Fyllingsdalen bydel», «med tanke på̊ raskest mulig realisering».

Like stor var skuffelsen da byrådet i sitt budsjettforslag for 2016 ikke førte opp investeringsmidler for fellesbygget, men: «vil iverksette en behovsanalyse om hvilke kulturlokaler Fyllingsdalen bydel har og trenger».

Les også

HER KOMMER KUTTENE: Dette sa byrådet i fjor - dette gjør de nå

Fyllingsdalen Kulturråd har siden starten mottatt kr 340.000 i tilskudd fra Bergen kommune til tre utredninger/analyser og rapporter i forbindelse med kulturhus i Fyllingsdalen. De kommunale tilskuddene er brukt til å engasjere arkitekt for å hjelpe kulturrådet med utredningene. Det er også nedlagt en betydelig frivillig gratis innsats fra kulturrådets medlemmer.

Den siste utredningen ble laget av et samarbeidsutvalg mellom kulturen og idretten i Fyllingsdalen. Den var et innspill til rom og funksjonsprogram og viktige mål for fellesbygget for kultur og idrett.

Kulturrådet utførte i forbindelse med denne rapporten i samråd med våre medlemmer en omfattende utredning av behov og innhold i et kulturhus. I mars 2014 utarbeidet styret et forslag til funksjonsplan for kulturdelen i bygget.

Vi inviterte kulturrådets medlemmer til rådgivende faggrupper. Faggruppene ble invitert til rådslagningsmøte for drøftelse av styrets forslag til funksjonsplan. Etter dette ble styrets forslag omarbeidet i tråd med det som kom frem på møtet.

I dette arbeidet deltok bl.a. to tidligere kommunale kultursjefer og en tidligere biblioteksjef. Vi engasjerte så Norges fremste kulturhusplanlegger Rune Håndlykken for gjennomgang og bearbeidelse av vårt forslag.

Les også

SVEN EGIL OMDAL: Per Fugelli, den 12. landeplage

Idretten i Fyllingsdalen var gjennom en tilsvarende prosess. Partenes endelige forslag ble samordnet og tatt med i utredningen. Det foreligger således en grundig behovsanalyse for et kulturhus i Fyllingsdalen.

De politiske partiene har i sine programmer lovet kulturhus i Fyllingsdalen. Byrådet slo i sin politiske plattform av oktober 2015 fast at innbyggerne i Fyllingsdalen skal få kulturhus i sin bydel.

Kommunens planer om fortetting med 5000 nye boliger sentralt i Fyllingsdalen vil føre til flere barn og unge i bydelen. Dette vil føre til økt behov for arealer til kultur – og fritidsaktiviteter. Et nytt kulturhus vil hindre en uheldig utvikling som er erfart ved tidligere store utbygginger i Fyllingsdalen, Loddefjord og Åsane.

Fyllingsdalen har 30.000 innbyggere. Hadde Fyllingsdalen vært by ville den vært større enn Hamar og Lillehammer. Kan vi tenke oss slike byer uten et kulturhus? Alle typer kulturaktiviteter i Fyllingsdalen lider av mangel på en felles kulturarena.

Vi trenger ikke flere utredninger! Fyllingsdalen Kulturråd vil be om at det føres opp investeringsmidler til felles kultur og idrettsbygg i det budsjettet bystyret skal behandle i desember.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg