Vi bør ikke legge alle eggene i oljekurven

Om Tom-Christer Nilsen var sjef for et av verdens største bilselskaper, ville han ikke vart lenge.

UTFORDRENDE: Høyres Tom-Christer Nilsen viser mangel på godt lederskap i en utfordrende tid for landsdelen vår, skriver innsender. Arkivfoto: Vegar Valde

Debattinnlegg

Philip Ripman
Senioranalytiker for bærekraftige investeringer i Storebrand

Som bergenser er jeg overbevist om at Vestlandet skal være premissleverandøren for Norges omstilling fra oljealder til fornybaralder. Som kapitalforvalter ser jeg etter ledere som viser evne til å skape verdier i en verden som er i akselererende utvikling. Jeg blir derfor bekymret når jeg leser Høyres Tom-Christer Nilsens lettsindige løsning for Vestlandet AS; All oljen skal opp!

Nilsen viser mangel på godt lederskap i en utfordrende tid for landsdelen vår. Om Nilsen ikke var politiker, men CEO for et av verdens største bilselskaper og lukket øynene for elektrifiseringen av transportsektoren, ville han ikke ha vart lenge.

Det er betimelig å minne om at toppsjefen i Ford, Mark Fields (56), denne uken måtte gå av med pensjon etter at selskapet ikke har holdt følge med konkurrentene i å lage elektriske biler med lang nok rekkevidde. I vår har også det 114 år gamle selskapet blitt forbigått av Tesla i markedsverdi.

Nesten 60 prosent av verdens olje blir i dag forbrent av transportsektoren, en sektor som er på full vei mot elektrifisering. I India skal bilparken være fullelektrifisert i 2030. Som ansvarlig forvalter blir det da vanskelig for meg å se hvordan norsk olje, spesielt i Barentshavet, forblir konkurransedyktig fra 2030 og fremover.

Grunnleggende finansteori tilsier at man ikke bør legge alle eggene i samme kurv. I Norge er vi i ferd med å legge for mange av eggene i oljekurven. Vestlandet må investere mer i industri og næring som vil oppleve en positiv etterspørsel i fremtiden.

Gode ledere evner å ha to tanker i hodet samtidig. De maksimerer profitt fra eksisterende teknologi, samtidig som de utvikler teknologien som skal ta over. For å skape langsiktige verdier må vi starte vridningen av investeringene våre fra fossilt til fornybart. Vi skal fortsatt investere i de oljeselskapene og jobbene som tilpasser seg denne vridningen.

Vestlandet fortjener politikere som er profesjonelle nok til å se forbi den kommende valgkampen. Nilsens manglende evne til å se lengre enn oljen, medfører stor risiko for Vestlandet.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg