Det er lov å snu

Hvis fritaket for CO₂–avgift for flytende naturgass fjernes, vil utslippene øke igjen.

Publisert: Publisert:

UNDERGRAVES: Avgiften på flytende naturgass vil undergrave den formidable utslippsreduksjonen som næringen og det offentlige har stått for de siste årene - særlig innenfor fergeflåten, skriver innsenderne. Foto: Rune Nielsen

Debattinnlegg

 • Harald Victor Hove
  Daglig leder, Maritime Bergen
 • Sverre Meling Jr.
  Daglig leder, Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland
 • Fride Solbakken
  Daglig leder, Maritimt Forum for Stavangerregionen
 • Arnfinn Ingjerd
  Daglig leder, Maritimt Forum Nordvest

1. januar 2018 fjernet regjeringen fritaket fra CO₂-avgift på flytende naturgass (LNG) som drivstoff på skip. Avgiften ble også økt til 500 kroner pr. tonn CO₂. Dette har gjort LNG 25 prosent dyrere. Rederier rapporterer nå om at LNG er like dyr eller dyrere enn marin diesel (MGO).

LNG-skip koster betydelig mer enn konvensjonelle dieseldrevne fartøy. Lavere pris på LNG enn MGO og støtte fra NOx-fondet, har tidligere gjort bygging av LNG-drevne fartøy mulig. Med CO₂-avgiften tas den økonomiske driftsfordelen vekk, og rederiene har ikke lenger insentiv til å velge LNG som løsning. Samtidig mister NOx-fondet et av sine viktigste utslippsreduserende tiltak. Norges forpliktelser i henhold til Gøteborgprotollen vil derfor bli vanskeligere å oppfylle.

Les også

Frp vil bli miljøparti – men møtes med skepsis

Den innførte CO2-avgiften på LNG vil gi opptil 500.000 tonn i økte CO2-utslipp fra skipsfarten frem mot 2030, viser en ny beregning fra DNV GL. Samtidig øker driftskostnadene for de mest miljøvennlige skipene på norskekysten med to-tre millioner kroner pr. år. En CO2-økning på 500.000 tonn tilsvarer halvparten av den samlede CO2-reduksjonen som oppnås ved å elektrifisere hele den norske fergeflåten.

15. mai ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem, og regjeringen foreslår ingen endringer eller nye vurderinger av konsekvensene som det vedtatte forslaget nå tegner et tydelig bilde av.

Les også

Tine vil lage biodrivstoff av kumøkk

Vi oppfordrer stortingsrepresentantene fra Vestlandet om å gripe muligheten et revidert nasjonalbudsjett gir til å snu i tide. Hvis man ikke snur, vil denne avgiftspolitikken føre til økte CO2-utslipp og effektivt undergrave den formidable utslippsreduksjonen som det offentlige sammen med næringen har stått for de siste årene - særlig innenfor fergeflåten, men også innen offshoreflåten og deler av nærskipsfarten.

Vi ber derfor om at tidligere fritak fra CO2-avgift for LNG som drivstoff på skip gjeninnføres frem til 2025.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg