Vi krever å bli hørt!

DEBATT: Kompetansetjenesten baserer sine anbefalinger på forskning av lav kvalitet.

Debatten om hvorvidt ME er psykosomatisk eller fysiologisk bør avsluttes, mener Nina E. Steinkopf. Privat

Debattinnlegg

Nina E. Steinkopf
ME-pasient og blogger på melivet.com

Psykolog Nina Andresens debattinnlegg vedrørende bakgrunnen for og intensjonen med underskriftskampanjen mot ledelsen ved Kompetansetjenesten for CFS/ME fremstiller saken feil.

Kampanjen er innspill til Helse- og omsorgsdepartementets 5-årsevaluering av kompetansetjenesten. Bakgrunnen er at ME-pasienter opplever at de har blitt påført skadelig behandling i regi av det offentlige helsevesenet i tiår. Dette har blitt rapportert utallige ganger uten at pasientenes erfaringer har blitt vektlagt, til tross for at det finnes forskning som bekrefter det pasientene rapporterer.

Les også

ME-syke kan ikke tenke seg friske

Kompetansetjenesten blander sammen ME med andre tilstander og baserer sine anbefalinger på forskning av lav kvalitet. Videre anbefaler ledelsen ved Kompetansetjenesten en udokumentert alternativ behandling som er potensielt skadelig.

Debatten om hvorvidt ME er psykosomatisk eller fysiologisk bør avsluttes. Amerikanske helsemyndigheter har fjernet rådene om kognitiv terapi og gradert trening mot ME. Det er ikke grunnlag for å påstå at ME kan kureres ved hjelp av psykologiske intervensjoner.

Nå krever 6700 norske pasienter og pårørende at kompetansetjenesten får en ny ledelse som:

• Holder seg oppdatert på biomedisinsk forskning
• Forholder seg til strenge diagnosekriterier og ikke blander sammen ME med andre tilstander
• Gir korrekt og oppdatert informasjon om sykdommen og
• Tar ME-pasientene på alvor og erkjenner at ME er en fysisk sykdom.

Underskriftskampanjen er en bønn til helsemyndighetene om at det skal stilles like strenge krav til forskning på, og behandling av ME-pasienter som ved andre pasientgrupper.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg