Norge er klimaversting

Er du, Erna Solberg, enig i at vi reduserer utslippene innenlands og ikke kjøper oss bort fra forpliktelsene våre?

Publisert Publisert

SKJERPINGS: Hvis ikke regjeringen skjerper klimainnsatsen betraktelig, vil Norge ha kuttet klimautslippene med bare 13,5 prosent i 2030, skriver innsenderen. Foto: Vegar Valde

Debattinnlegg

  • Honoria Bjerknes Hamre
    Naturvernforbundet Hordaland
  1. Leserne mener

Siden 1990 har Sverige, Danmark og Tyskland kuttet CO₂-utslippene sine med cirka 25 prosent. Storbritannia har kuttet med hele 36,4 prosent. Norge har derimot økt sine utslipp med 23 prosent!

I stortingsmelding for klimastrategi for 2030 står det at Norge har forpliktet seg til minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenliknet med 1990. 40 prosent-kuttet gjelder hele EU. Derfor kan Norge kjøpe utslippskutt i utlandet og fortsette med høye nasjonale utslipp.

I statsbudsjettet for 2019 venter regjeringen et utslipp på 45 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2030. Det er bare syv millioner tonn lavere enn dagens utslipp.

Vi har lovet å kutte 40 prosent. Hvis ikke regjeringen skjerper klimainnsatsen betraktelig, vil Norge ha kuttet klimautslippene med bare 13,5 prosent i 2030.

Er du, Erna Solberg, som øverste ansvarlige for klimapolitikken enig i
at vi tar reduksjonen innenlands og ikke kjøper oss bort fra forpliktelsene våre?
Det skulle bare mangle at ikke Norge skal gjøre sin del av jobben.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg