Øynene lukket

Mina Gerhardsen mener jeg mangler kunnskap og presisjonsnivå. Det er på seg selv man kjenner andre.

SVARER: Jeg er ingen dogmatiker, og ikke en ekstremist, slik Gerhardsen antyder. Ørjan Deisz

  • Ungdomskandidat Til Stortingsvalget.
  • Leder I Bergen Unge Venstre
  • Sondre Hansmark Persen

Mina Gerhardsen, leder av Actis, har skrevet et debattinnlegg hvor hun kaller mine meninger om ruspolitikk ekstreme. Hun fremmer en rekke påstander om meg som jeg ikke kjenner meg selv igjen i, og som rett og slett er usanne. Det er mye lettere å tillegge meningsmotstanderne sine absurde meninger, når en ikke har tilstrekkelig gode argumenter for sitt eget syn.

Jeg synes det er merkelig at Mina Gerhardsen og Actis gjør sport av å slå ned på meningsmotstandere, fremfor å diskutere nye, gode løsninger på rusproblematikken. Ruspolitikken fortjener en debatt der ulike stemmer kommer til orde. Actis, med Gerhardsen i spissen, kunne valgt å være en konstruktiv og viktig aktør i denne debatten, men den eneste hun synes å gjøre, er å slå ned ethvert forsøk på nytenkning. Det gagner ikke debatten, og det gagner i hvert fall ikke de rusavhengige.

Gerhardsen påstår blant annet at jeg mener narkotika skal selges uten aldersgrense, uten reguleringer, og at jeg mener cannabis, LSD og MDMA er helt ufarlige stoffer. Dette er selvsagt ikke sant, og her legger hun all sin godvilje til side i fortolkningen av mine utsagn.

De fleste som er opptatt av å ha et forsknings— og kunnskapsbasert forhold til ruspolitikken, vil tvert imot påstå at det er Gerhardsen selv som mener at narkotika skal selges uten noen reguleringer. Slik det gjøres i dag. Dagens forbudsregime, hvor narkotika selges fritt på hvert gatehjørne, stiller absolutt ingen krav til aldersgrense eller hva brukerdosene skal inneholde. Det skilles heller ikke mellom mer eller mindre uskadelige stoffer, og stoffer som kan ta liv.

Utgangspunktet for både mitt og Venstres syn på narkotikapolitikk er, og må være dette: Rusavhengige i Norge lever i en uholdbar situasjon, hvor neste overdosedødsfall aldri er langt unna. Dagens ruspolitikk er feilslått. Norge er blant de landene i Europa med flest overdosedødsfall. Vi er alle enige om at vi må gjøre noe.

I stedet for å ha dagens feilslåtte laissez-faire narkotikapolitikk, ønsker jeg et strengt regulert marked som setter krav til aldersgrense, hva stoffene inneholder og hvor man kan få tak i dem. Forbudslinjen setter en effektiv stopper for alt dette.

Alle synes å være opptatt av at vi skal behandle, fremfor å straffe rusmisbrukere. Så lenge dette ikke følges opp med konkret politikk, er det kun tomme løfter og lovord. Krigen mot narkotika fører til enorm menneskelig lidelse i hele verden. Den finansierer terrororganisasjoner, den kriminaliserer store deler av befolkningen, og verst av alt: den tar liv. Gerhardsen er den fremste representanten for denne skadelige forbudslinjen i Norge. Det er på tide å åpne øynene.

Jeg er ingen dogmatiker, og ikke en ekstremist, slik Gerhardsen antyder. Jeg ønsker meg i stedet for en god og bred debatt om hvordan vi kan bedre livet til noen av de aller svakeste menneskene i samfunnet. Den debatten må også stortingskandidater delta i.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg