Liv Skotheim

«Bergen er dårligst», «Tabbebyen Bergen», «Da alt gikk galt i Bergen». Overskriftene har vært mange.Om bybane og Brann. Politi og politikk.Noen mener at Bergens Tidende svartmaler Bergen. At de positive sakene ikke løftes godt nok frem.

Å være vaktbikkje er journalistenes viktigste oppgave. Det ligger i journalistikkens natur å lete frem kritikkverdige forhold. Avdekke mangler, finne feil, peke på det som går galt. Det må til om Bergen skal bli et bedre sted.

Men vi trenger også løsninger. Vi trenger de gode eksemplene som inspirerer, både hjerte og hjerne. De som viser hva vi kan leve av, men også hva vi kan leve for. I dag går startskuddet for serien «Byen é Bergen». I ukene fremover publiserer vi tekster om Vestlandets hovedstad. Vi har spurt både kjente og ukjente om å skrive om det beste med Bergen . Om de store og de små tingene. Til og med om slikt vi elsker å hate.

Først ut er Frode Grytten. Han skriver om regnet:

God lesning!