• FEIL GJENGITT: Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker i Høyre vil arbeide for at det etableres egne soner for kongeørnen. Men han vil ikke skyte all havørn i Sør-Norge, som først skrevet. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Vil ikke ha nedskyting for fote

At jeg vil «skyte all kongeørn i Sør-Norge» er selvsagt helt hinsides min mening.