Vil ikke ha nedskyting for fote

At jeg vil «skyte all kongeørn i Sør-Norge» er selvsagt helt hinsides min mening.

FEIL GJENGITT: Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker i Høyre vil arbeide for at det etableres egne soner for kongeørnen. Men han vil ikke skyte all havørn i Sør-Norge, som først skrevet. Foto: HÅVARD BJELLAND

  • Øyvind Halleraker
    Stortingsrepresentant, Høyre
Publisert:

Mitt innspill handlet om soner i ytre kyststrøk sør for Stadt og ikke hele Sør-Norge. Det ville jo gi mulighet for å ta ut skadedyr, men slett ikke nedskyting for fote.

Les også

Høyre-topp vil skyte kongeørn som har drept beitedyr

Bakgrunnen for denne saken var at jeg ble utfordret som stortingspolitiker om mitt syn på forvaltningen av Kongeørn i henhold til Rovvilt-forliket. Kongeørnens bestandsmål er jo en del av forliket.

Saueeiere på de helt ytre kyststrøk, hvor det ikke finnes skjul for angrep ovenfra, er så plaget med angrep på lam fra Kongeørn at de finner det vanskelig å opprettholde driften. Det er synd, for det er mye takket være villsau at vi klarer å bevare dette spesielle kystlandskapet fra gjengroing.

Kongeørnen dreper bufe, det gjør ikke Havørnen.

Balanse i naturen og flotte naturopplevelser må gå hånd i hånd med en fornuftig rovviltforvaltning, det ligger i det brede rovviltforliket i Stortinget. Her inngår forvaltning av Kongeørn. Rovviltnemdene har imidlertid bedt om klarere forvaltningsretningslinjer for Kongeørn.

Departementet har bedt Miljødirektoratet om en vurdering og vil komme med reviderte retningslinjer, blant annet basert på råd herfra. I denne forbindelse luftet jeg tanken om ikke også unntakssoner for Kongeørn burde vurderes slik vi har det for eksempel for ulv.

I de ytre kyststrøk sør for Stadt hvor Havørnene har hatt tilhold i alle tider, og Kongeørna mer en mer sjelden streiffugl. Kongeørnen har sitt domene fra Møre og Romsdal og nordover, i tillegg til Innlandet. Kongeørnen dreper bufe, det gjør ikke Havørnen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg