Må vi glemme lærerdrømmen vår?

Røe Isaksen, du tar lærerdrømmen fra noen muligens hadde blitt tidenes lærere.

Publisert Publisert

MATTEKRAV: Mener du, Isaksen, at 4-er kravet i matematikk vil dekke dette området, spør (fra v.) Ingrid Helene Songve Kristiansen, Thea Hernes Haugen, Ellen Thorsnæs, An-Magritt Feragen Romundstad, Kathrine Dalane. Foto: PRIVAT

Debattinnlegg

  • Kathrine Dalane, Ingrid Helene Songve Kristiansen, Ellen Thorsnæs, Thea Hernes Haugen, An-Magritt Feragen Romundstad
    Studenter ved grunnskolelærerutdanningen 1-7, Høgskolen i Bergen
  1. Leserne mener

3-er i matematikk fra videregående skole? Glem lærerdrømmen din, du er ikke god nok! Karakteren din sier alt om hvordan du kommer til å bli som lærer. Karakteren din stopper deg fra å bli en lærer som bryr seg. Ja, for er det ikke det 4-er kravet sier, da?

Torbjørn Røe Isaksen (H) snakker om kunnskapsskolen. Han har blant annet skjerpet opptakskravet fra karakteren 3 til 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen. Han hevder at «læreren er den viktigste faktoren for elevenes læring. Lærere med solid faglig tyngde er derfor den beste investeringen i fremtidens kunnskapsskole».

Ja, Isaksen, du har rett i at læreren er den viktigste faktoren for elevenes læring. Men vi er ikke enig i at det kun er den faglige tyngden som er den beste investeringen.

Vi mener at den beste investeringen for fremtidens skole er å lage en god lærerutdannelse. En utdannelse som skaper gode lærere, som viser omsorg og skaper gode relasjoner til elevene. Først når det er på plass, kan læring komme.

Les også

Mattekarakteren stopper meg

Selvsagt er det viktig at elever lærer seg å lese, skrive og regne. Men er ikke det aller viktigste å faktisk kunne tilpasse seg og overleve i det samfunnet vi er født inn i? Å kunne omgås andre mennesker og bygge relasjoner er vel egentlig en forutsetning for å kunne leve et godt og fullverdig liv? Skole er så mye mer enn bare fag. I skolen skal lærere danne mennesker. Mener du, Isaksen, at 4-er kravet i matematikk vil dekke dette området?

I opplæringsloven § 1-1 står det at formålet med opplæringen er at elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger til å kunne mestre livene sine og kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet. Vi er redde for at det store fokuset på faglig kunnskap, gjør at fokuset på at elevene skal kunne mestre livene sine går i glemmeboken. Når så mye handler om kunnskapsskolen, føler vi den viktigste jobben til læreren faller bort.

Les også

Hvilke lærere ønsker du, Torbjørn?

En lærer skal selvsagt være faglig sterk, men må også kunne hjelpe elevene med å mestre livet nå og i fremtiden. Det siste krever fagkunnskap, men også god sosial kompetanse.

Tenk på en god lærer du har hatt. Hvorfor var denne læreren en god lærer? Hvorfor drive prosjekt-lærer-perfekt og sette krav som knuser drømmer, og som er så lite viktig i det store perspektivet? Karakteren trenger ikke si hvor god lærer en kan bli. Vi utdanner oss til å bli lærere, vi er ikke lærere når vi går ut av videregående.

Vi har vært ute i praksis på flere skoler. Vet du, Isaksen, hva som skjer der? Vi vil fortelle deg noe: Hvor faglig sterk du er i et fag, har faktisk veldig lite å si.

Les også

Disse nye lærerne får et tungt ansvar

I dag skal lærerne oppdra barna og lage vennegrupper. De skal passe på at hver elev har noen å være med og har det bra. De skal gripe inn i mobbesaker og se til at hver enkelt elev har god sosial kompetanse. Læreren skal trøste og lage trygge rammer for elevene. Læreren skal være en omsorgsperson som ser alle. Han eller hun skal sikre god kommunikasjon mellom skole og hjem og se til at den psykiske og fysiske helsen til eleven er god. Læreren skal være en av de viktigste personene i elevens liv i mange år. Kan 4-eren i matematikk fortelle noe om hvor god en er i dette?

De lærerne vi husker fra vår skolegang, var de som så oss, som brydde seg, var støttende og hadde forventninger om utvikling. De som var opptatt av at akkurat vi skulle ha det bra. Lærer-elev-relasjonen er ofte viktigere for elever enn den faglige kunnskapen de sitter igjen med.

Vi har gått tre år på lærerutdanningen og føler oss ikke klar til bli lærere. Flere av oss har både 3, 4 og 5 i matematikk. Vi har lært mye når vi har vært ute i praksis, men ønsker oss en annerledes utdannelse. Vi trenger forbilder både faglig og sosialt, og foreleserne må vite hvordan det er i skolen i dag. Det vi lærer på utdanningen vår, henger dessverre ikke godt nok sammen med det vi ser når vi er ute i praksis. Vi er redd for hvor skolen er på vei. Det store fokuset på kunnskap kan gå ut over det viktigste, nemlig å lære elevene å mestre livet.

Så Isaksen, du tar lærerdrømmen fra mennesker som muligens hadde blitt tidenes lærere med den iveren de har.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg