• MANGLER VILJE: Man kan spørre seg om gjennomføringskraften i Justisdepartementet er forbeholdt innstramminger i innvandringspolitikken, skriver Helga Eggebø. FOTO: Scanpix

Handlingsplan uten handling

Er det slik at Frp og Høyre ikke syns det er viktig å vite hvor mange med innvandrerbakgrunn som utsettes for vold i nære relasjoner?