• STATEN BESTEMMER: Hvilke behandlinger de private skal få levere i frittvalgsordningen, er det staten som bestemmer, skriver Anne Cecilie Kaltenborn. FOTO: Scanpix

Fritt behandlingsvalg er ingen privatiseringsreform

Fritt behandlingsvalg burde være lite kontroversielt for de fleste politiske partier i Norge.