• BØR IKKE STANSES: Gudbrandsen mener det begrensede utvalget og fokuset på saker som har gått galt åpner for feilslutninger. Ja, det er rett. Men det bør ikke stanse selve evalueringen, skriver Bjarte Ystebø. FOTO: EIRIK BREKKE

Barna fortjener ikke noe mindre

Byens folkevalgte vil ha mer informasjon om barnevernet. Det er bra.