Finansiering av «den nye oljen»

Vi har holdt utlånsboken åpen i en periode der bedrifter på Vestlandet har behøvd langsiktige banker mer enn noen gang.

Publisert Publisert

ER DER FOR KUNDENE: Det er enkelt å bidra til vekst i tider med høykonjunktur, men det er når det regner bankene behøves som mest. Foto: Odd E. Nerbø

Debattinnlegg

  • Ragnhild Janbu Fresvik
    Konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest

I BT 16. juni adresserer Rune Hanssen en viktig problemstilling; nemlig hvilken rolle banker spiller for et næringsliv i omstilling. Han kritiserer i innlegget samtidig Sparebanken Vest for å være «en beskjeden aktør i finansiering av næringslivet på Vestlandet».

Mens oljenedturen har herjet de siste tre årene har utlån til norske bedrifter ifølge SSB i snitt vokst med tre prosent per år. Per første kvartal har Sparebanken Vest i samme treårs periode hatt en snitt årlig utlånsvekst til bedrifter på seks prosent. Dette har vært mulig fordi vi, som eneste av de store norske bankene, hentet ny kapital fra eierne våre høsten 2015. Mange av våre norske konkurrenter svarte samtidig på økte særnorske kapitalkrav med en betydelig innstramming i utlån til bedriftsmarkedet.

Les også

Optimismen holder seg i næringslivet og øker i oljerelatert næring.

Vi har holdt utlånsboken åpen i en periode der bedrifter på Vestlandet har behøvd langsiktige banker mer enn noen gang. Vi har dessuten god fart i bedriftsmarkedet inn i 2017, og er godt i rute mot årlig utlånsvekst på seks prosent.

Av våre 33,4 mrd. i utlån til bedrifter utgjør kun 1,4 mrd. utlån mot «Offshore Supply», noe som har bidratt til lave tap og bedre utlånskapasitet til all annen næring. At Hanssen oppfatter dette som «traust» lever vi godt med.

Men å hevde at bredden av øvrige små- og mellomstore bedrifter på Vestlandet er lite berørt av omstillingsbehovet i næringslivet, er å gjøre mange bedriftsledere en stor urett. Den regionale entreprenøren som har snudd den oljetunge ordreboken over til nye markeder, er en like viktig brikke i omstillingen og har også behov for en langsiktig bank i ryggen.

Det samme gjelder den lokale industribedriften som har hatt flere leveranser til de store oljeselskapene, og som de siste årene har måttet kjempe for å opprettholde lokale arbeidsplasser.

Les også

Nei, oljen skal ikke bli liggende

Å være en bank for næringslivet innebærer også fremover å stille opp for bredden av disse kundene. Men like viktig blir det å støtte fremveksten av mange nye små- og mellomstore bedrifter med nye forretningsideer. Det gir ikke nødvendigvis store lånekunder fra første dag, men nye arbeidsplasser og fremvekst av bedrifter som skal bli «den nye oljen».

Vår oppgave er å være her for våre store og små kunder på Vestlandet samtidig som vi evner å finansiere nye forretningsideer. Vi skal fortsette å styrke satsingen vår i bedriftsmarkedet fremover. Også når det regner.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg