Ap garanterer for IB-linja

Vestland skal ikkje stå utan internasjonal vidaregåande utdanning.

Publisert: Publisert:

VIKTIG: Det vil vere eit stort tap for Vestland om vi ikkje skal ha eit IB-tilbod i fylket vårt, skriv Karianne Torvanger (Ap). Foto: Oskar Andersen/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Debattinnlegg

Karianne Torvanger
Leiar i hovudutval for opplæring og kompetanse (Ap), Vestland fylke

I samband med Vestland fylkeskommune sin budsjettprosess har kutt i IB -tilbodet blitt lagt fram som alternativ innsparing. Vestland Ap er tydeleg på at vi vil behalde IB-tilbodet.

Framlegget frå rådmannen inneber at det då ikkje lenger vil vere eit IB-tilbod i Vestland. I dag har vi IB-tilbod ved Bergen Katedralskule, samt at vi kjøper to elevplassar ved UWC i Fjaler.

I tysdagens BT blei Arbeidarpartiet utfordra av Høgre om å kome på bana og ta ansvar. Det gjer vi, og vi har også fått støtte for dette i fleirtalskoalisjonen.

Vi deler mange av synspunkta til representantane frå Høgre. Internasjonalt samarbeid og kommunikasjon står sentralt, og difor er dette tilbodet viktig både for ungdom og næringslivet i fylket vårt.

Vestland er eit fylke som har blikket vendt utover og har eit næringsliv som konkurrerer over heile verda.

Vi er difor einige med elevrådsleiaren ved Bergen Katedralskule, Fredrik Hasselgren, at det vil vere eit stort tap for Vestland om vi ikkje skal ha eit IB-tilbod i fylket vårt, og dermed ville blitt utan internasjonal vidaregåande utdanning.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg