Så lett blir det køkaos i Bergen

Så har vi nok en gang fått bevis for hvor sårbar Bergens infrastruktur er.

Publisert:

KJEMPEKØER: Trafikken i Bergen var preget av totalt kaos etter et vannledningsbrudd i Sandviken natt til onsdag. Trafikken sto i timevis, blant annet her ved Vågsbotn i Åsane. For bilister som kom nordfra, gikk den eneste veien til Bergen sentrum via Arna og Nesttun. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

Erik Haukedal
Åsane

Byen må være den enkleste byen å lamme trafikalt med enkle midler.

At det ikke for lengst er realisert løsninger for å unngå den totale kollaps – som vi nok en gang ble vitne til i forbindelse med vannledningsbruddet på E39 onsdag – bør være til stor bekymring for dem som styrer byen.

Hendelser som medfører stenging av hovedinnfartsveier, er noe vi må forvente også i fremtiden. Det vi nå ser resultatet av, er den mangelfulle planlegging og gjennomføring av alternative veiløsninger som kunne avverget problemene.

Les også

BT på leiarplass: «Køkaoset viser kor sårbar Bergen er»

For mange år siden var tunnel mellom Bergen og Arna svært nær ved å bli realisert. I dag ser vi tydelig hvordan dette kunne minket problemene som oppsto.

Veien mellom Arna og Nesttun er totalt ubrukelig som avlastingsvei ved uhell som det vi hadde onsdag. Den skulle vært oppgradert for lenge siden.

Dagens situasjon er uholdbar, både med tanke på beredskap og samfunnsmessige kostnader. Fokus i dag er altfor mye på at bare Bybanen blir bygget til Åsane, så blir alle trafikale problemer løst. Bybanen vil bare bedre noe av trafikkavviklingen. Fortsatt vil folk være avhengig av bil for å få hverdagen til å fungere. For ikke å snakke om yrkestrafikk, som blir spesielt rammet ved mangelfull fremkommelighet.

Jeg synes det er merkelig at BA og BT ikke har tatt tak i dette problemet for lenge siden. For at byen skal fungere for alle, må infrastrukturen være å stole på. Å bruke 500 millioner på sykkeltunnel fra Fyllingsdalen applauderes. De pengene burde brukes på mer presserende oppgaver.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg