Hvordan våger du, Erna?

Det vi trenger nå er dyptgripende, hurtige samfunnsendringer og politikere som er villige og modige nok til å lede an.

Publisert Publisert

FØLGER MED: Nå er de styringsdyktige partiene nødt til å ta seg sammen. Vi unge følger med på dere, og vi vil ikke tilgi dere som feiler, skriver de tre MDG-politikerne. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

  • Eline Haakestad , bystyrerepresentant for MDG Bergen, Pauline Tomren , fylkestingsrepresentant MDG Vestland, Josefine Gjerde , vararepresentant MDG for bystyret i Bergen og Vestland fylke
  1. Leserne mener

F.v. Josefine Gjerde, Pauline Tomren og Eline Haakestad Foto: Privat

Vi felte en tåre da Thunberg talte toppolitikerne midt imot på FNs klimatoppmøte denne uken. Med dirrende stemme og advarsel om økologisk kollaps, masseutryddelse og lidelse, fikk 16-åringen applaus fra verdens toppledere. Men da applausen stilnet var faktumet det samme: verken Norge eller verden klarer å levere det Thunberg og klodens tilstand krever.

I august kom en ny spesialrapport fra FNs klimapanel som nok en gang bekrefter hvor dårlig tid vi har. Klimaendringene fører til at isbreer og poler smelter raskere enn mange av oss har fryktet, havet blir surere og havnivåstigningen skyter fart. I Ernas hjemby risikerer vi at hele Bryggen kan bli oversvømt ved en stormflo i 2090.

I Norge har utslippene gått opp siden 1990, ikke ned, slik vi har forpliktet oss til gjennom Parisavtalen, og vi styrer mot tre-fire graders oppvarming. Økosystemer vil kollapse, store deler av verden vil bli ubeboelig for mennesker og millioner av mennesker kommer til å sulte.

Men ambisjonsnivået fra verdenslederne på klimatoppmøtet var skremmende lavt. Det var ikke spor av det nødvendige temposkiftet som klimakrisen krever i Erna Solbergs tale. Heller enn nye, ambisiøse klimamål, la Erna Solberg frem en fersk havstrategi full av selvfølgeligheter. Som vanlig velger statsministeren å snakke om ukontroversiell klimapolitikk heller enn å diskutere de vanskelige, men nødvendige grepene som kreves.

Statsministeren kunne brukt anledningen til å peke på den store, svarte elefanten i rommet: norsk olje- og gassutvinning. Denne sektoren står for 27 prosent av Norges utslipp. Forbrenning av norsk olje og gass i utlandet tilsvarer ti ganger så mye som våre egne utslipp. Dette betyr at vi tjener oss rike på bekostning av fremtidige generasjoner.

Samtidig som at Arbeiderpartiet splittes i spørsmålet om hvorvidt vi kan fortsette med klimafiendtlig oljeindustri eller ei, våger ikke Høyre og regjeringen en gang å røre i gryten. Vi forstår at det er mer komfortabelt å snakke om tang og tare, men det er altfor lettvint.

Det vi trenger nå er dyptgripende, hurtige samfunnsendringer og politikere som er villige og modige nok til å lede an. Etter 30 år med handlingslammelse og ansvarsfraskrivelse fra norske politikere har vi ikke noe annet valg. Nå er de styringsdyktige partiene nødt til å ta seg sammen. Vi unge følger med på dere, og vi vil ikke tilgi dere som feiler.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg