Vi trenger vindkraft, også på land

Å avvise vindmøller fordi vi ikke trenger kraften selv er etisk som å la naboen sulte.

Publisert: Publisert:

DÅRLIG UTSIKT: Å si nei til vindkraft betyr ikke at en redder naturen. Uten lavere utslipp, vil naturen lide. På de frie fjellviddene vil en kanskje ikke se ut over Norges tak, men inn i krattskog, skriver innsender. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

Tom-Christer Nilsen
Stortingsrepresentant (H)

NVE har laget utkast til vindkraftplan på land i Norge, på bestilling fra et tverrpolitisk storting. Den forsøker å balansere viktige hensyn; hensynet til uberørt natur, og store landskapsverdier, og behovet for og muligheten til å produsere ren kraft.

Det er tøffe avveininger. Selv innenfor de områdene NVE har pekt ut, har de begrenset området for å ta hensyn til naturverdiene. Prosessen er ikke ferdig.

Debatten tok av selv før planen var lagt frem, og kjøres for tiden med ekstreme skylapper i mange tilfeller. Flytende havvind er ikke en løsning i dag. Den krever tunge subsidier, og teknologisk utvikling. Equinor ber om 2,5 milliarder for sitt prosjekt, Tampen.

Landvind er lønnsomt nå, og en løsning i dag. Vindkraft er ikke helt uten karbonavtrykk ved bygging, montering, og vedlikehold. Havvind har normalt mye høyere karbonavtrykk enn landvind, selv om det er bedre enn mye annet. Derfor skal vi satse på havvind, men vi kommer til å trenge begge deler.

Einar Hope vil vente på at havvind blir lønnsomt. Vi har ikke tid til å vente. Verden ligger langt etter klimamålene. Landvind er realiserbart nå. Vi kan ikke la kuen dø mens graset gror.

Tom-Christer Nilsen Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Gabriel Fliflet mente vi hadde ikke noen natur å miste. Jeg er nok villig til å bygge landet også i fremtiden, og noe av det vil bli bygget der det ikke var noe før, og sjø er også natur.

Å si nei til vindkraft betyr ikke at en redder naturen. Uten lavere utslipp, vil naturen lide. På de frie fjellviddene vil en kanskje ikke se ut over Norges tak, men inn i krattskog. Og toppturen blir en vandring på gjengrodde stier, om klimautslippene ikke går ned.

Fliflet og andre mener at vi ikke trenger kraften. Vi klarer å produsere nok til oss selv, vi har nok, eller jordvarme og energiøkonomisering kan gi oss nok.

Etisk er dette som å se naboen sulte, og svare nei når han kommer og spør om han kan kjøpe noen av ditt bugnende overskudd. Forskjellen er at naboens problem i dette tilfellet blir ditt eget problem. Klimatrusselen er global, sulter naboen, sulter også du.

Eksport av grønn energi fra Norge er viktig. Det er ikke vår forpliktelse, er det vår mulighet. For hver kilowattime vi eksporterer, reduseres utslippene med nær en halv kilo Co₂.

Utenlandskablene som nå bygges gir typisk teoretisk mulighet til å eksportere klimagassreduksjoner på opp til 3,6 millioner tonn Co₂ for hver 1400 megawatts kabel. I fjor eksporterte vi netto så mye at det tilsvarer å fjerne nær 2/3 av utslippene fra hele den norske personbilparken.

Les også

Klima og naturvern er to sider av same sak

Skal vi si heia Norge, og ...? Nei, mener jeg. I tillegg kan vi også tjene penger på det, og få nye arbeidsplasser. Dette er altså lønnsom næringsutvikling, i tillegg til reduserte utslipp.

Men vi har heller ikke nok. NVE har beregnet at vi trenger 80 terawattimer (80 milliarder kilowattimer) til for å kunne helelektrifisere det norske samfunnet, som er målet. Mye må komme som ny kraft, fordi en trenger å produsere hydrogen for tungtransport og skip, og fordi oppgradering av vannkraft bare gir oss en liten del av dette.

Paradoksalt var motinnlegget fra ordføreren i Lindås. Lindås salderer hvert år budsjettet med titalls millioner ifra Norges største punktutslipp av Co2. Men nei, vi skal ikke bidra til å redusere skadevirkningene gjennom vindkraft. Ikke her, nei, det må noen andre fikse.

Men om vi hele tiden peker på noen andre, får vi aldri gjort noe.

Dette er ikke en enkel diskusjon, viktige verdier står opp mot hverandre. Men å gjøre ingenting betyr ikke at alt blir som før. I klimaspørsmålet betyr det tvert imot at alt blir forandret – til det verre.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg