Elevene vet best selv

DEBATT: Det er ikke politikernes oppgave å velge om en elev skal gå på skole i Sogndal eller på Sotra.

Publisert: Publisert:

FRIHET: Det er ulike grunner til at noen velger å gå på en skole som ligger lenger unna, skriver Mille Christensen (til venstre) og Susanne Ulven Børsum i Unge Høyre. Foto: Privat

Debattinnlegg

  • Mille Christensen
    Fylkesleder, Hordaland Unge Høyre
  • Susanne Ulven Børsum
    Fylkesstyremedlem i Hordaland Unge Høyre

Fristen for å søke videregående skole har gått ut, og tusenvis av spente elever har tatt et valg. Noen har valgt en skole i nærområdet, mens andre har søkt seg lenger vekk.

Et av de største skillene mellom høyre- og venstresiden er synet på enkeltindividets rett til å ta egne valg. Unge Høyre har alltid forsvart tanken om at frie individer kan ta valg for sine egne liv, uten at politikerne blander seg inn. Et eksempel på det er fritt skolevalg.

Ironisk nok er AUF for stemmerett for 16-åringer, men ikke retten til at en 16 åring kan å velge skole selv.

Fra 2020 blir Hordaland og Sogn og Fjordane til Vestland. Å beholde dagens fylkesgrenser ved opptaket til videregående skoler gjør verken at elevene føler samme fellesskap til den nye regionen vår, eller at fritt skolevalg faktisk blir fritt. Det er ikke politikernes oppgave å velge om en elev vil gå på skole i Sogndal eller på Sotra, det klarer de fint selv.

Fritt skolevalg betyr tre ting:

  1. De som velger annerledes, får velge det selv. Hvis fritt skolevalg fjernes, blir skolene likere, da de få som velger annerledes ikke får lov til det lenger. Det er ulike grunner til at noen velger å gå på en skole som ligger lenger unna. Hvis man har opplevd mobbing, er fritt skolevalg en mulighet til å komme seg vekk og inn i et nytt miljø.
  2. Elevene får selv finne skolen som passer dem best. Noen elever har ekstra stor interesse for noen fag og vil finne en skole som har det, noen er opptatt av hvor resten av vennene går, og for noen passer det bedre å ha fagdager istedenfor mange fag hver dag.
  3. Skolene kjemper om elevene, gjennom å bedre både trivsel og fagmiljø. Søkertallene gir en tydelig pekepinn for hva som er populært hos elevene. Unge i dag er opptatt av å gjøre det bra på skolen, og det gjør at skolene må strekke seg for å bli enda bedre så elevene vil gå der.

Da finnes det ikke noe mer demotiverende enn å bli låst til å velge en skole i nærmiljøet. Frihet til å velge selv skaper en motivasjonsfaktor for å fullføre videregående skole.

Skal vi ha det slik at politikere og postnummeret på postkassen til foreldrene våre skal bestemme? Nei. Fritt skolevalg handler om at man har tillit til at hver enkelt elev vet best selv hvilken skole som passer for dem.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg