Om dere vil bygge et Bergen sentrum for fremtiden, må dere høre på oss!

«Tenk globalt, kjemp lokalt» er et godt uttrykk for tiåret vi har foran oss.

Publisert Publisert

GIFTLOKK: Hvorfor kommer den samme debatten hvert år, uten at vi finner en løsning, skriver innsenderen. Foto: Vegar Valde

Debattinnlegg

  • Edith Amalie Lindtner
    Møhlenpris
  1. Leserne mener

På nyttårsaften sto du kanskje akkurat som meg, og skrek ut i natten da vi gikk inn i det nye tiåret. Det blir et tiår med drastiske klimatiltak, om vi ønsker en levelig klode i fremtiden, og som vil kreve at vi legger press på dem som skaper de fremtidige byene våre.

I 2019 erklærte Bergen kommune klimakrise, noe jeg ble veldig positivt overrasket over. Nå er jeg spent på å se om kommunen klarer å følge opp, og vedta politikk for fremtiden, for meg, og de 40.000 andre klimastreikerne.

En by for fremtiden bygges opp av bærekraftige materialer, på steder som ikke skader uberørt natur, eller legger opp til mer personbiltrafikk. En bærekraftig by legger opp til mer kollektivtransport, lavere energiforbruk og mer kortreist mat.

Og ingen av disse tiltakene skal trenge å gå på bekostning av hverandre, for det er viktige og langsiktige tiltak som må iverksettes snarest om vi ønsker en by for fremtidige generasjoner.

Folks tilnærming til miljøbevegelsen har forandret seg drastisk de siste 10 årene. Før var det vi som måtte kjefte, og kjempe og rope for at politikerne skulle endre i dumme vedtak etter at de var bestemt. Vi ble sett på som raringer i sydvest, hippier i ullgenser.

Nå blir vi invitert på møter om byplanlegging, grønn utforming, og skal noen vedta noe føler de seg nødt til å høre med oss først. I mine øyne er dette en naturlig utvikling ettersom klimaendringene ikke lenger kan overses.

Hver vinter legger giftlokket seg over Bergen, dette dannes blant annet av eksosen fra biler som kjører i sentrum. Hvert år kommer diskusjonen, og etter eviglange debatter blir dårlige, midlertidige tiltak iverksatt. Jeg gir dere løsningen: bilfritt Bergen sentrum, økt kollektivtransport fra bydelene inn til sentrum, og bybanen over Bryggen, til Åsane.

Bergen er en liten by, i et lite land, helt her oppe i nord. Men det betyr ikke at våre tiltak ikke utgjør en forskjell. Hver nordmann slipper i snitt ut 8,3 tonn CO₂ i året, noe som er 3,5 tonn over verdensgjennomsnittet.

I tillegg er vi et rikt land, med en økonomi som gjør oss i stand til å utvikle de første utslippsfrie byene om vi ønsker å investere. Investere i fremtiden. Tenk globalt, kjemp lokalt.

Da jeg sto sammen med 40.000 klimastreikere, ba vi ikke om flere tomme ord, og flyreiser til klimatoppmøter rundt omkring.

Vi ba om lokale tiltak, over hele verden for å sammen skape endring. Vil dere bygge et Bergen sentrum for oss, må dere høre på oss. Ingen tomme ord, jeg ber om hurtig handling.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg