Metoo har ikke gått for langt. Det har kommet til kort.

Når mektige politikere ønskes velkommen tilbake i politikken, fortsetter vi ikke da som før?

Publisert Publisert

FRISKT BLOD: Vi har ikke lært noe av #metoo hvis menn med flere og alvorlige varslingssaker mot seg nå får fornyet tillit. Det er på tide at disse mennene trekker seg tilbake. Slipp heller til menn med fremtidsrettede holdninger. De finnes, skriver innsenderen. Foto: Privat

Debattinnlegg

  • Ingeborg Sivertstøl
    Masterstudent UiB
  1. Leserne mener

Eirin Eikefjord skriver i sin kommentar at dersom #metoo faktisk skal markere et tidsskille, nytter det ikke å fortsette som før. Men når mektige politikere ønskes velkommen tilbake i politikken, fortsetter vi ikke da som før?

Det er høsten 2017. #Metoo kom som et friskt og sårt tiltrengt pust. #Metoo ga oss troen på at vi sto ved et veiskille, og at en holdningsendring var på gang. Seksuell trakassering skulle heretter få negative konsekvenser for dem som sto bak.

Ett år har gått. #Metoo endret ikke samfunnet slik mange hadde håpet på. Den gang handlet det om varslerne. I dag handler det om mennene det ble varslet mot. Mektige menn som måtte trekke seg, men som nå er utålmodige og vil tilbake.

Den senere tids debatt har handlet om hvor lang tid det må gå før mennene som falt under metoo kan komme tilbake. I dette ligger det en tanke om at et politisk comeback er en selvfølge. Det er det ikke. Vi har hoppet over debatten om hvorvidt de noen gang burde få komme tilbake. Det er arrogant, og vitner om at vi ikke har tatt metoo og kvinnene som sto frem med sine historier på alvor.

Les også

Les Eirik Eikefjords kommentar: – Hvis det skal bli noe oppgjør med seksuell trakassering, nytter det ikke å fortsette som før.

Året er 2012. En norsk politiker skal ha sendt hardporno til en 14 år gammel gutt, men heller ikke dette setter et punktum for hans politiske karriere. Det får meg til å undres over hvor graverende et varsel må være for at
politikere skal miste tillit, og ikke ønskes velkommen tilbake.

Jeg mistenker at trakasserende menn kommer raskt tilbake i politikken fordi tilliten til dem egentlig aldri har vært svekket. Deres deltagelse har kun vært satt på vent for syns skyld. En symbolsk handling i håp om at folk skal glemme.

Kanskje det var nettopp dette valgkomiteen i Trøndelag Ap håpet da de enstemmig innstilte Trond Giske året etter at varslingssakene mot ham ble kjent. Det er selvsagt synd for både valgkomiteen, og ikke minst Giske selv, at han trolig ble vraket på grunnlag av feilaktig informasjon om innholdet i en dansevideo tatt på bar Vulkan.

Men det faktum at valgkomiteen først valgte å innstille Giske, viser at kvinners rapporterte opplevelser med ham ikke er til hinder for fortsatt tillit, og politiske verv.

VERV: Et politisk verv er ikke en menneskerett. Det er tillitsbasert, og noe man gjør seg fortjent til, skriver innsender. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Et politisk verv er ikke en menneskerett. Det er tillitsbasert, og noe man gjør seg fortjent til. Derimot er retten til å delta i organisasjonslivet en grunnpilar i et velfungerende demokrati. At kvinner ikke kan delta aktivt i organisasjonslivet grunnet menn som har en trakasserende adferd, er et demokratisk problem. Vi har ikke lært noe av #metoo hvis menn med flere og alvorlige varslingssaker mot seg nå får fornyet tillit.

Det er på tide at disse mennene trekker seg tilbake. Slipp heller til menn med fremtidsrettede holdninger. De finnes. De må bare ikke bli forbigått av brautete menn som ikke forstår, og som tror at så lenge de beklager er alt greit. Det er det nemlig ikke.

Som Eikefjord skriver, ønsker regjeringen nå å opprette en diskrimineringsnemd som skal håndheve forbud mot seksuell trakassering. Denne nemden vil i beste fall ha en preventiv effekt, da den først og fremst er et tiltak som settes inn etter at skaden har skjedd.

Den viktigste konsekvensen av metoo bør være politiske tiltak. Tiltak som tar sikte på å endre de bakenforliggende holdningene som gjør at menn har en trakasserende adferd overfor kvinner. Jeg tror at menn som trakasserer gjør det fordi de vil, og fordi de faktisk kan.

Å gi fornyet tillit til politikere som ikke evner å håndtere makten de har blitt tildelt, er uforenelig med å heie på varslerne.

#Metoo har kommet langt nok når seksuell trakassering begått av kjente politiske skikkelser er deres sikre politiske død.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg