Når barn er overgripere

«Bjørn prøvde å putte tissen sin inn her», fortalte den åtte år gamle jenten mens hun pekte på underlivet sitt.

Publisert:

JEVNALDRENDE: Barn og unge med skadelig seksuell adferd er i snitt er 13 år når de begår overgrep første gang. Halvparten gjør det mot jevnaldrende, og ofrene er som regel barn de kjenner, skriver Helle Kleive. Foto: Illustrasjonsfoto: Scanpix

Debattinnlegg

Helle Kleive
Leder for ressursenheten V27, ved Betanien barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (Bup) i Bergen

Bjørn er storebroen på 14. Rutiner er på plass for å ta vare på lillesøster som er antatt offer i saken. Men hva med den unge overgriperen Bjørn?

Av seksuelle overgrep mot barn og unge står andre barn og unge for omkring en tredjedel, viser tall fra USA og Storbritannia. Siden 2010 er det registrert over 3000 tilfeller av anmeldte seksuelle lovbrudd begått av personer under 18 år i politiets straffesaksregister.

Tall fra utlandet tyder på at ni av ti slutter å forgripe seg ved en form for tydelig offentlig korreksjon.

Les også

Det kan ikke ties i hjel

Bjørns foreldre er skilt. Far er blitt gift på nytt og har to barn med sin nye kone. En av dem er jenten på åtte år. Far har vært voldelig mot mor, og Bjørn har vært vitne til det. Volden avtok etter en periode. Bjørn har ikke venner på samme alder, kun en to år yngre fetter som han spiller spill med. Han bommer på det sosiale samspillet med jevnaldrende, har lærevansker, men lærer og rektor oppfatter han som en grei gutt.

Etter episoden må Bjørn blant annet gjennom sikkerhetsvurderingen Erasor (sa faktaboks nederst). Bjørn blir vurdert til å ha middels til lav risiko for å utføre nye overgrep.

Ressursenheten V27 hjelper barn og unge under 18 år med å stoppe å begå seksuelle overgrep. Historien om Bjørn er satt sammen av mange saker som V27 har arbeidet med gjennom det siste tiåret.

Gjennom arbeidet vårt har vi fått kunnskap om hva som kjennetegner barn og unge som utøver skadelig seksuell adferd (SSA). Vi finner at de i snitt er 13 år når de har slik adferd første gang. Halvparten gjør det mot jevnaldrende, mens resten utfører handlinger mot en som er fire år yngre eller mer. Ofrene er som regel barn de kjenner.

Barn og unge med SSA har utfordringer som både er knyttet til kognitive evner og sosial fungering. Litt over halvparten sliter med store lærevansker. Vi ser at mer enn åtte av ti har det vi kan kalle bekymringsfulle sosiale evner. Det går på hvordan vi omgås andre mennesker, for eksempel hva vi skjønner av det som ikke blir uttrykt med ord, så som ansiktsuttrykk, kroppsspråk o.l.

Våre erfaringer er at de gjør dette i et spenn fra blotting til seksuell omgang, det være seg samleie, oral- eller analsex. Også i våre saker finner vi at online overgrep er blitt del av realitetene. Selv om vi ser ulike handlinger, finner vi at mer enn 60 prosent av overgrepene kommer inn under kategorien uønsket seksuell omgang.

Blant de unge vi kommer i kontakt med, er det ikke alle som vet hva et seksuelt overgrep er. Selv om de fleste skjønner at de ikke skulle gjort det de har gjort, er det nødvendig å opplyse dem om hva et overgrep består av.
En definisjon fra USA sier at det er «enhver atferd som finner sted uten samtykke, uten jevnbyrdighet, eller som et resultat av tvang, trusler og press».

Les også

Å intervjue en overgriper

I dette arbeidet bruker V27 en akse, utviklet i Storbritannia, der handlingene går fra «god og sunn seksuell atferd» via «upassende eller problematisk seksuell atferd» til «skadelig seksuell atferd».

Det er også utarbeidet et hefte som heter «trafikklyset», som hjelper en i å finne ut i hvilken kategori de seksuelle handlingene befinner seg i.

Det viktigste i Bjørns behandling er å forstå og gjenkjenne hva som ledet frem til overgrepet, og lære han å ta nye steg som ikke fører dit. Han må forstå hvordan han selv tenker og hvilke unnskyldninger han bruker for å gjøre det han har lyst til. Bjørn jobber med hvordan han skal utsette behov. Samtidig jobbes det rundt han for at han skal kunne fungere bedre på skolen og på fritiden.

Etter to år er Bjørn blitt 16 år. Gjennom behandling, forbedring av fritid og skoleliv og samtaler med lillesøster og resten av familien har han fått en nu sikkerhetsvurdering som viser lav risiko for nye overgrep.

Les også

Hvordan går det med barna?

Det som er viktig, er å lære ungdommene hvordan de ikke skal gjenta overgrepene. Her har vi utviklet et individuelt og et gruppebasert tilbud. I tillegg har vi jevnlige samtaler med foreldrene. Hovedområdene som gjennomgås, er bekymringer og ressurser knyttet til seksuell og ikke-seksuell skadelig atferd, utvikling, familie og miljø. Opplegget gjennomføres i løpet av ett til halvannet år, med oppmøte en gang i uken.

Skal vi lykkes, ser vi at disse barna og unge trenger hjelp på flere områder, så som skole, fritid og venner. Det er derfor viktig at mange instanser jobber sammen: Lærere, helsesøstre, barnevernsarbeidere, psykologer og andre fagfolk.

Oppmerksomheten rundt behandling av denne målgruppen har resultert i at regjeringen ønsker å etablere regionale behandlingstilbud etter mal fra de erfaringer som vi i V27 har gjort. For å sikre en oppdatert praksis i alle enhetene, skal det etableres et kompetansenettverk ledet av V27. Det er positivt, og vi tror satsingen vil styrke behandlingstilbudet på nasjonalt nivå, og vil bidra til å videreutvikle et faglig godt tilbud til en utsatt målgruppe.

Jo flere som jobber med denne gruppen, jo flere overgrep er det grunn til å tro at det aldri blir noe av.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg