• SAMFUNNSSPØRSMÅL: Debatten skal fokusere på viktige samfunnsspørsmål, få frem ulike synspunkter og gi rom for alternative forståelser og kritiske perspektiver. At innlederne kan være kontroversielle, er ikke et problem i en slik sammenheng, skriver styreleder i Holbergprisen, Sigmund Grønmo. FOTO: Eirik Brekke

Skal ikke kritikerne slippe til?

Det er tankevekkende at mediekommentatorer møter mediekritikken ved å gå så langt i retning av å hevde at kritikerne ikke burde slippe til.