Kvinner over 69 år bør også få mammografi

DEBATT: Også kvinner over 70 år blir rammet av brystkreft.

Publisert: Publisert:

Foto: Alice Bratshaug

Debattinnlegg

Berit Anita K. Larsen
Nestleder, Vestland senior Høgre

Norske helsemyndigheter anbefaler mammografiscreening til kvinner i alderen 50-69 år hvert annet år. Det er i tråd med europeiske retningslinjer og anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Denne aldersgruppen har vært den samme siden 1995 da pilotprogrammet startet i fire fylker, og de ble valgt etter omfattende diskusjoner i faggrupper om hvorvidt det også burde inkludere yngre og eldre kvinner. Etter 2004 har programmet vært landedekkende.

Våren 2015 publiserte WHO sin ekspertgruppe innen brystkreft at det er tilstrekkelig med dokumentasjon for å kunne fastslå at organisert screening reduserer dødeligheten for brystkreft for kvinner også i alderen 70-74 år. Etter Kreftregisterets mening bør utvidelse av aldersgrupper i mammografiscreeningen diskuteres og vurderes av norske myndigheter på bakgrunn av de nyeste resultatene fra EU og WHO.

For kvinner er brystkreft er den kreftformen som rammer flest. I Norge fikk 3589 kvinner brystkreft i 2017. Vi ber om at Helse og sosialdepartementet utvider programmet for organisert mammografiscreening i løpet av denne stortingsperioden til også å omfatte kvinner i aldersgruppen 70-74 år, da det er påvist at kvinner også etter fylte 70 år blir rammet av brystkreft.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg