Tvang kan misbrukes

BELTESENG: En stor utfordring for psykiatrien er feil bruk og overbruk av tvang som skjer «under radaren», og ofte uten vitner, skriver innsenderen. Geir Martin Strande (arkiv)

Christine Lingjærde
Styreleder, LPP Bergen

I BT 3. februar skriver vernepleier Lars Haukeland at han «er ingen torturist», og at tvang ikke er en måte å straffe pasientene. Det har han helt rett i, men det innebærer at helsepersonell bruker faglig riktig tvang, og bruker makten sin på en etisk måte.

Haukeland skriver at tvang «av og til» er nødvendig i psykiatrien. Her tar Haukeland utgangspunkt i en alminnelig misoppfatning av hva tvang er. Det er ikke tvang i seg selv som gjør at Norge fortsatt står på FNs torturkommisjonsliste, men overbruk, misbruk og feil bruk av tvang. Riktig bruk av tvang er ikke nødvendig «av og til», riktig bruk av tvang er alltid nødvendig når pasienten utgjør en fare for seg selv eller andre.

Les også

Les innlegget Lingjærde svarer på: «Jeg er ingen torturist»

Videre beskriver Haukeland hvor regulert bruk av tvang er, hvor godt erfarne pleiere er og i hvilken grad alle er klare over sin rolle og reglementet. Ja, bruk av tvang er strengt regulert, nettopp for å unngå misbruk og feil bruk. I
situasjoner hvor mennesker har makt over andre mennesker er det dessverre alltid en risiko for at makten misbrukes. Derfor er riktig bruk av tvang strengt regulert og personalet under konstant trening og kontroll.

En stor utfordring for psykiatrien er feil bruk og overdreven bruk av tvang som skjer «under radaren», og ofte uten vitner. Det er vanskelig å avsløre ved alminnelige anmeldte kontroller eller gjennom klagene. Min oppfatning er at misbruk, spesielt hvis det er utført av en person med mye makt, ikke påklages av pasientene eller pårørende, i frykt for represalier. Viktige varslingssignaler som kan vise til misbruk, er for eksempel høy forekomst av selvskading eller selvmordsforsøk.

Les også

Les også: Sterk økning i tvangsbruk på Sandviken

Det er misbruk av tvang som beskrives med jevne mellomrom i mediene, ikke riktig bruk av tvang. Så lenge misbruk fortsetter, vil det føre til reaksjoner og kritikk. Et samfunn basert på medmenneskelige verdier kan ikke akseptere det uakseptable. Om det er på et sykehus, et aldershjem eller i et fengsel.

Det er godt at mediene engasjerer seg. Media er siste instans når misbruk fortsetter, til og med etter at Helsedepartementet i 2016 sendte streng beskjed til alle institusjonene om at ufaglig og feil bruk av tvang skal opphøre.

Alle i hele helseapparatet har et ansvar for at maktmisbruk og feil bruk av tvang opphører. Ledere må forsikre seg om at departementets krav implementeres, og at seksjonsledere informerer videre. Deretter har hver pleier ansvar for å melde om avvik og være bevisst på egne holdninger.

Takket være medias gode oppfølging vet vi godt hva misbruk av makt og tvang går ut på, og vi håper at de snart opphører for godt.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg