• SIKKERHET: Flaatten har helt rett. Vi har ikke kommet langt nok når det gjelder å lære av uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten, skriver Bent Høie (H). FOTO: Hansen, Frode

Vi må bli flinkere til å lære av hverandres feil

En egen undersøkelseskommisjon og en utvidelse av varselordningen skal bidra til læring og hindre at feil gjentas.