Alle elever bør få invitasjon til gudstjeneste før jul

DEBATT: Det er trist når ikke alle skoleelever i Bergen får muligheten til å være med på skolegudstjenester.

BYGGE BRO: Skolegudstjenestene er en liten og viktig tradisjon som skaper forståelse og bygger broer. Det trenger vi mer av, skriver Henning Warloe.

Henning Warloe
Nestleder (H) i Komite for barnehage, skole og idrett og tidligere finansbyråd i Bergen

Det nærmer seg jul og en av kristendommens viktigste høytider. Regjeringen har vært tydelige på at de ønsker skolegudstjeneste for alle. Nasjonal veiledning for utdanningsdirektoratet oppfordrer alle kommuner til å ha åpne skolegudstjenester. Dessverre velger ikke alle skoler i Bergen velger å prioritere gudstjenestene.

Det er synd at ikke alle skoleelever får muligheten til å se og overvære en så lang juletradisjon. Det er ikke viktig på grunn av gudstjenestens forkynnende side, men fordi deltagelse, kunnskap og innsikt om den kristne kulturarv er en viktig del av utdanningsforløpet. Mer kunnskap er aldri negativt, og gjennom deltagelse i en skolegudstjeneste får man oppleve noe av dette i praksis og ikke bare gjennom bøker.

Vi må heller ikke glemme at vi lever i et stadig mer flerkulturelt samfunn, hvor nettopp kunnskap om hverandre og dialog bygget på respekt er en viktig bærebjelke i et harmonisk fellesskap. Skolegudstjenesten er her en viktig kulturbærer, som ikke bare er en viktig påminner om vår kristne kulturarv, men også noe som gir alle som deltar kunnskap om verdiene vårt samfunn er tuftet på. Det blir aldri feil å få denne type kunnskap, enten du er troende eller ikke, eller om du har et annet verdimessig eller religiøst ståsted.

Les også

Større og lysere julemarked i år

Ønsker noen å ikke delta, skal dette selvsagt respekteres. Kirkens dører skal være åpne for alle som selv ønsker å delta, og uten tvang. Denne tilnærmingen skal selvsagt også gjelde for alle religioner og livssyn som er representert i Norge.

Skolen burde vært flinkere til å besøke synagoger og moskeer. I en stadig mer konfliktfylt verden er det nettopp viktig å lære mer om hverandre. Men for å kunne kjenne andre, må man kjenne og forstå sin egen kulturelle arv. I dette bildet spiller nettopp skolegudstjenesten, og den mye omstridte «K-en» i KRL, en viktig rolle.

Kristendom i skolen står ikke i motsetning til å kunne respektere og forstå andre religioner og livssyn. Islamsk Råd har også kommet til denne konklusjon. De mener at det å observere gudstjenester er en viktig del av skoleløpet. Man erkjenner at det å bli eksponert for andre religioner er med på å skape et samfunn som har en større aksept for hverandres tros- og livssyn. Jeg er helt enig i en slik tilnærming.

Min oppfordring til alle skoler er å ta initiativ til skolegudstjeneste før jul. Det er en liten og viktig tradisjon som skaper forståelse og bygger broer, og det trenger vi mer av også i vårt samfunn.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg