• BYGGE BRO: Skolegudstjenestene er en liten og viktig tradisjon som skaper forståelse og bygger broer. Det trenger vi mer av, skriver Henning Warloe.

Alle elever bør få invitasjon til gudstjeneste før jul

DEBATT: Det er trist når ikke alle skoleelever i Bergen får muligheten til å være med på skolegudstjenester.