Fakta, ikke følelser

Barn med psykisk utviklingshemming er mer enn hjertevarmere som ødelegger kommuneøkonomien.

NY SKOLE: Vi har ikke grått eller manipulert oss frem til dette resultatet, som kommentator Hans K. Mjelva insinuerer, skriver Tveiterås FAU.

Privat
  • Ole Petter Bakken, Kai Grieg, Torunn Karikoski og Olaug Nilssen
    FAU Tveiterås skole

I sin kommentar i BT 2. juni mer enn insinuerer kommentator Hans K. Mjelva at byrådets innstilling om å bygge ny skole på Tveiterås, er en følelsesstyrt feilprioritering.

Vi i FAU Tveiterås er, ifølge Mjelva, «ressurssterke foreldre», som har presset viljen vår frem, til skade for kommuneøkonomien. Han smører på med klisjeer som «Tårevåt Thorsen», «idyllen på Paradis», «tårene i øyekroken», «særinteressenes sirener syng sine triste songar» og «hjartet roper etter applaus».

For oss ser det ut som om det er han som er den mest følelsesstyrte – han ser ikke fakta for bare følelser.

Les også

Les Hans K. Mjelvas kommentar: Bergens største pengebinge

Ressurssterke foreldre – ja vel. Vi er ikke flaue over å bruke ressursene våre på å tale for de svakeste i samfunnet. Mange foreldre til barn med alvorlige funksjonshemninger har ikke krefter til å føre slike kamper, og vår kamp er på vegne av alle barna som trenger en skole som Tveiterås – og som kommer til å trenge en slik skole i fremtiden.

Vi er heller ikke flaue over å ha vist følelser etter å endelig ha blitt hørt. Men vi har ikke grått eller manipulert oss frem til dette resultatet. Tårene kom etterpå, da det ble klart at det etter to og et halvt års dragkamp skulle bli ny skole på Tveiterås.

Tveiterås er en skole. Barna som trenger en slik skole, er individer med lovfestede retter. Bystyret gjorde i 2016 et dårlig utredet vedtak om å flytte barna til Ulriken. De siste årene har FAU og ansatte på skolen deltatt i et stort arbeid for å utrede hva som var mulig å få til med de ulike alternativene.

Konklusjonen er klar – Ulriken er mye dyrere og mye dårligere enn før antatt, og byrådet snur og går inn for det faglig beste alternativet – ny skole på Tveiterås.

Barn med psykisk utviklingshemming er mer enn hjertevarmere som ødelegger kommuneøkonomien. De er mennesker som trenger og fortjener tilrettelagt skolegang. Det er en skam at Hans K. Mjelva reduserer dem – og de pårørende – til emosjonsdrivende manipulatorer.

At han vil at kommunen skal budsjettere med verdien av en tomt som i sin tid ble gitt dem for å bli brukt til beste for barn med psykisk utviklingshemming, får stå for hans regning.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg