Grip initiativet, barneminister!

Linda Hofstad Helleland (H) må skarpt tilbakevise kritikken som bare er mot offentlig innblanding i familielivet.

Publisert: Publisert:

ALVORLIG: FNs barnekomité har kommet med bekymringer, blant annet om Norges høye antall omsorgsovertagelser, samt hvordan akuttvedtak gjennomføres. Denne kritikken er mer alvorlig enn innslaget i BBC, skriver Geir Kjell Andersland. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Geir Kjell Andersland
Kulturpolitiker for Venstre i Hordaland og tidligere kulturbyråd i Bergen

Barnevernet i Norge er nylig blitt hengt ut i en tv-reportasje, signert den anerkjente reporteren Tim Whewell i respekterte BBC.

BBC-programmet fremstår som svært ensidig, men norske myndigheter var forespurt om en kommentar. Dessverre ble det takket nei til denne unike sjansen til å gi en helhetlig presentasjon av norsk barnevern for et stort og internasjonalt publikum. Avslaget førte til at programmet fikk den infame tittelen «Norway’s Silent Scandal».

Les også

BBC med dokumentar om norsk barnevern

Barnevernet har alltid vært kontroversielt. Det følger naturlig av barnevernets Janus-ansikt: Barneverntjenesten er på samme tid en hjelper og en instans som har tvangsmyndighet.

Det er likevel neppe tvil om at barnevernet i Norge i dag har et forbedringspotensial. Så krevende som barnevernets oppgave er blitt, særlig i lys av de multikulturelle utfordringer, er det behov for ny og dypere kompetanse blant de ansatte.

MÅ ENDRES: Norsk barnevern trenger reformer, og flere av dem er omtalt i regjeringens politiske grunnlag, Jeløya-erklæringen, ifølge Geir Kjell Andersland. Foto: Vegar Valde (arkiv)

Ferske uttalelser fra «grand old lady» i norsk barnevernsundervisning, Kari Killèn, om «manglende faglig forståelse i systemet» gir grunn til reell bekymring. Også FNs barnekomité har kommet med bekymringer, blant annet om Norges høye antall omsorgsovertagelser, samt hvordan akuttvedtak gjennomføres. Denne kritikken er mer alvorlig enn innslaget i BBC.

Men så svart som barnevernets argeste kritikere maler bildet, er likevel ikke situasjonen i norsk barnevern. Norge fikk verdens første barnevernlov, vergerådsloven, vedtatt i 1896. Den gjorde Norge til en barnerettslig pioner. Nylig vedtok Stortinget noen viktige endringer i nåværende barnevernlov, som viser ambisjoner om å gjeninnta rollen som barnerettslig pådriver:

  • Barnevernloven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Dette innebærer i praksis at de som skal jobbe i barnevernet, også må være personlig egnet til oppgaven.
  • Barnevernloven er gjort til rettighetslov. Det understreker at barn er selvstendige individer med egne rettigheter. Det styrker barnets stilling i barnevernsaker.
  • Barnets rett til medvirkning er tydeliggjort i lovteksten. Det gjelder medvirkning i alle forhold i en barnevernprosess, som valg av fosterhjem, vurdering av tiltaksplaner og fastsettelse av samværsordninger.
  • Loven er endret slik at barnevernets plikt til å samarbeide med barn og foreldre, samt vise respekt overfor de familiene sakene gjelder, er uttrykt mer eksplisitt.
Les også

Barnevernsbarn skriver i BT: - Jeg har det bra, selv om jeg ikke bor med min biologiske familie

I tillegg til disse lovendringene, inneholder regjeringens politiske grunnlag (Jeløya-erklæringen) flere forslag som kan fremme barns oppvekst og ytterligere forbedre barnevernets kompetanse.

Blant de viktigste forslagene er opprettelse av en ny domstolsordning for behandling av barne -og familiesaker, gjøre familievernet til et mer egnet alternativ, innføre kompetansekrav i barnevernet, samt oppnevne et utvalg som skal gjennomgå barns rettigheter, spesielt i et internasjonalt perspektiv. Et slikt utvalg vil også måtte gå nøye gjennom kritikken fra FNs barnekomité.

Med bakgrunn i Norges stolte fortid på feltet og den offensive barnevernpolitikken som er i ferd med å realiseres, bør ikke barneminister Linda Hofstad Helleland (H) opprettholde sin taushet. Hun må gripe initiativet ved å omtale reformene, samt følge opp den kritikken som berettiger endringer.

Samtidig må hun skarpt tilbakevise den delen av kritikken som bare er mot offentlig innblanding i familielivet, og derved en trussel mot barns beste.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg