Krisemaksimering av Kjersti Toppe

Fastlegeordningen er viktigere enn politisk spill.

Publisert:

TILTAK: I motsetning til Toppe, har regjeringen satt i verk både kortsiktige og langsiktige tiltak som skal gi effekt, skriver innsender. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Debattinnlegg

Maria Jahrmann Bjerke
Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet

Kjersti Toppes lite kledelige krisemaksimering i Bergens Tidende 17. juli gir ingen resultater.

Fastlegene har fått for mange oppgaver og har for stort arbeidspress. Fastlegeordningen er samtidig svært viktig for svært mange. Derfor gjør vi også mye for å sikre den.

I motsetning til Toppes politiske spill, har regjeringen satt i verk både kortsiktige og langsiktige tiltak som skal gi effekt.

Tilskuddet for å få flere leger inn i fastlegeordningen og tilskudd til utdanningsstillinger for allmennleger er en god start. Det vil hjelpe på rekrutteringen i kommuner hvor det er spesielt krevende å få tak i fastleger.

Vi evaluerer hele ordningen, blant annet for å se på hvilke oppgaver legene må ha, og hvilke oppgaver som kan utføres av andre. Vi skal også vurdere hvordan legevaktarbeidet kan bli mindre belastende.

Vi må gjøre arbeidet grundig for å finne de beste løsningene for pasientene, fastlegene og kommunene før vi endrer en ordning som er så viktig for så mange.

Les også

Unnskyld fra en fastlege

Derfor har helseminister Bent Høie nylig blåst liv i trepartssamarbeidet med Legeforeningen og KS, som Senterparti-regjeringen i sin tid la ned. Der har vi nå gode, konstruktive diskusjoner om hvilke grep vi skal ta på kort og lang sikt.

Kjersti Toppe sitter i glasshus og kaster stein. Det gir ingen resultater, ut over at det singler.

Derimot vil det tette og konstruktive samarbeidet mellom regjeringen, Legeforeningen og KS, og de mange tiltakene vi allerede har iverksatt og skal iverksette, sikre fastlegeordningen for fremtiden.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg