Grønn klimabom, heldigvis!

Mye av kritikken Grønn Ungdom retter mot byrådet baserer seg på uriktige påstander.

STORSATSING: Byrådet satser tungt på klimatiltak, ifølge innsenderen, som blant annet trekker frem den kommende bybanetraseen til Fyllingsdalen. Bildet viser planen for Fyllingsdalen terminal. Illustrasjon: Bergen kommune

  • Per-Arne Hvidsten Larsen
    Bystyrerepresentant for Venstre i Bergen
Publisert:

Grønn Ungdom rettet i BT forrige uke en real bredside mot byrådspartienes klimapolitikk.

Jeg har stor respekt for at Grønn Ungdom Hordalands leder Øyunn Stokke Kåset er utålmodig på naturens vegne. Det er jeg også. Klimapolitikken til byrådet i Bergen er heller ikke perfekt, selv om det aldri tidligere er blitt ført en så ambisiøs og radikal klimapolitikk her i byen. Vi trenger alle press fra engasjerte miljøaktivister for å bli enda bedre.

Nettopp derfor er det så synd at så mye av kritikken Grønn Ungdom retter mot byrådet, baserer seg på påstander som ikke er riktige.

Kåsets mest graverende feil er at hun viser til at byrådspartiene Venstre, KrF og Ap bare har bevilget syv millioner kroner til å følge opp klimaplanen «Grønn strategi».

Byrådets klimaplan er Bergens mest ambisiøse noensinne, og setter som mål at byen vår skal være fossilfri innen 2030. Sentrale tiltak i planen er fortsatt satsing på elbiler og andre nullutslippskjøretøy, bedre tilrettelegging for sykkel, miljøvennlig håndtering av boss som for eksempel plast, og et bedre kollektivtilbud.

Bergen er blitt Norges suverene elbilhovedstad, vi har endelig fått bysykler, stadig flere får tilgang til bossnettet, og Bybanen bygges ut med enda et byggetrinn – tiltak med en prislapp fra noen titalls millioner til flere milliarder.

De syv millionene Kåset viser til, er det som finansierer andre, mindre klimatiltak tiltak som ikke allerede har sitt eget budsjett.

Videre kommer Kåset med en rekke påstander som ikke er riktige. Hun skriver at utbygging av sykkeltraseer lar vente på seg, mens de i virkeligheten er i full gang. Hun mener luften over Danmarksplass fortsatt er farlig, mens årets rapporter viser at luften i Bergen knapt har vært renere siden målingene begynte.

Kåset påstår sågar at vi ikke er i rute med reduksjonen i biltrafikken, mens fasiten viser at vi er foran skjema og ligger an til å nå målet for 2020 med god margin.

Til slutt viser Grønn Ungdom til hvor mye bedre klimapolitikk de har borte i Oslo, der de «teller klimagassutslipp like nøye som de teller penger». Dette er heller ikke riktig – dessverre.

Oslo og Bergen har begge gått i front og leverer nå faglig sterke klimabudsjetter hvert år, hvor vi presenterer en oversikt over utslipp og hvordan de skal kuttes, men dette er nybrottsarbeid for både oss og dem.

Jeg er overbevist om at klimapolitikken er best tjent med at vi alle har en ydmyk holdning til det faktum at vi fremdeles har mye å lære om utslipp, forurensing og hvilke tiltak som virker best.

Jeg er også overbevist om at klimapolitikken er best tjent med at vi som er opptatt av en grønnere og mer bærekraftig by spiller på lag med hverandre, heller enn å komme med kritikk av byrået basert på påstander som rett og slett ikke stemmer.