• STORSATSING: Byrådet satser tungt på klimatiltak, ifølge innsenderen, som blant annet trekker frem den kommende bybanetraseen til Fyllingsdalen. Bildet viser planen for Fyllingsdalen terminal. Illustrasjon: Bergen kommune

Grønn klimabom, heldigvis!

Mye av kritikken Grønn Ungdom retter mot byrådet baserer seg på uriktige påstander.