Fellesnemnda må skjerpe seg

Fellesnemnda mener ikke alvor med fylkessammenslåingen når de ikke ønsker fritt skolevalg i det nye Vestland.

Publisert:

POPULÆR: Når Hordaland og Sogn og Fjordane blir til Vestland må også elever fra det nordligste fylket kunne søke seg hit til Amalie Skram videregående skole- og hordalandselever bør kunne søke seg nordover, mener innsenderne. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Debattinnlegg

  • Mille Christensen
    Fylkesleder, Hordaland Unge Høyre
  • Erik Reidarsen
    Styremedlem Hordaland Unge Høyre

Skal fylkene slå seg sammen, kan ikke de gamle fylkesgrensene bli stående igjen som et hinder når elevene skal velge skole. Fritt skolevalg handler om friheten og retten hver enkelt elev har til å velge selv, og den skal ikke være avhengig av gamle og utdaterte fylkesgrenser.

Fellesnemnda i nye Vestland har sendt ut på høring et forslag om å la de gamle fylkesgrensene bli stående for inntaket til videregående skole. Det vil si at en elev i dagens Hordaland ikke kan søke seg til Sogn og Fjordane, og omvendt. Fritt skolevalg er blant det mest vellykkede inntakssystemet i videregående skole vi har. Over 8 av 10 elever kommer inn på førstevalget sitt.

Når det er vedtatt at vi skal bli et felles Vestland, så må vi jobbe for å bli det. Sammen skal vi skape en robust region som virkelig setter vestlandet på kartet som en motmakt til Oslo. Da er vi avhengige av å jobbe sammen, og den jobben starter nå. Når Fellesnemda går inn for å beholde de gamle fylkesgrensene, så er det ikke å jobbe sammen. Det skaper ikke en fellesskapsfølelse, og det gir ikke rom for samarbeid. Vi må gi ungdommene verktøy for å føle seg som at de er fra Vestland, ikke som at de er fra Hordaland eller Sogn og Fjordane. Vi må ha et felles mål om at de linjene skal forsvinne. Det er tross alt vi som skal drive det nye Vestland fremover.

Les også

Spiller seg gjennom pensum

Fellesnemnda vet ikke hvilken skole som passer best for elevene, ei heller om den skolen ligger i dagens Sogn og Fjordane eller Hordaland. En av fordelene med at vi skal bli et felles Vestland er nettopp at elevene får større valgfrihet til å velge den skolen som passer en selv best. Uavhenig av hvor mange som velger å benytte seg av at dagens fylkesgrense oppheves, så er det en selvstendig verdi hvis noen faktisk velger å gjøre det. For i et samfunn der vi verdsetter frihet høyt, så er friheten hver enkelt elev har til å se på systemer, resultater og sosialt miljø blant faktorene som er vedsatt for å velge riktig skole. Da skal ikke hvor den er være et hinder.

Unge Høyre vet at elevene er bedre kvalifisert enn Fellesnemnda til å vite om den skolen ligger i Sogn og Fjordane eller i Hordaland, og det er ikke Fellesnemda sin jobb å være bremseklosser dersom elever ønsker å velge en annen skole enn de som er tilgjengelige via dagens fritt skolevalg. Nå må Fellesnemnda skjerpe seg.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg