Gjensydde bukselommer hjelper ingen

Trine Skei Grandes (V) kulturmelding stiller hele kulturpolitikken på prøve.

Publisert Publisert

HVEM SKAL FINANSIERE? Harmonien og dirigent Edward Gardner kan gå en mer usikker fremtid i møte. «I dag er situasjonen slik at flere kulturinstitusjoner i andre landsdeler enn det sentrale Østlandet er underfinansiert», skriver direktør Bernt Bauge. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

  • Bernt Bauge
    Administrerende direktør, Bergen Filharmoniske Orkester
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det er prisverdig at BT nå i tre ledere og kommentarer før jul har satt søkelys på aktuell kulturpolitikk.

Kulturmeldingens uavklarte posisjon om organisering og ansvarsfordeling, der Vestlandsregionens fremste kulturinstitusjoner nå er satt i spill, fremstår som den kanskje viktigste kulturpolitiske kampsaken fremover for å sikre forutsigbarhet, finansiering og nasjonal forankring.

Dernest var det betimelig at det temmelig umusikalske politiker-forslaget om å etablere et NRK-kor i hovedstaden i hundremillionersklassen så kontant ble avvist på lederplass i BT.

Det er utrolig at et slikt innspill i det hele tatt kommer på banen.

Les også

Karl Ove Knausgård og Calixto Bieito gjør Ibsens Solveig til hovedperson

I dag er situasjonen slik at flere kulturinstitusjoner i andre landsdeler enn det sentrale Østlandet er underfinansiert. Blant disse er den opera-symfoniske institusjonsklyngen i Bergen (Bergen Nasjonale Opera, Musikkselskapet Harmonien, Edvard Grieg Kor).

De befinner seg i en oppbyggingsfase, samtidig som de aller fleste av landets profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjoner må tåle årlig underkompensasjon i statens rammetilskudd.

Grunnen til dette er regjeringens blinde tro på ABE- (avbyråkratisering- og effektiviserings-) reformens velsignelser.

Så har vi fått en debatt om gaveforsterkningsordningen. Jeg noterer at enkelte partier tar til orde for å fjerne ordningen. Begrunnelsen er at den slår ulikt ut i ulike deler av landet og at man stiller seg tvilende til at den stimulerer nye, potensielle givere.

Disse to argumentene er etter mitt syn langt fra tilstrekkelige beveggrunner til å skulle skrote ordningen – så lenge perspektivet er at dette er og skal være et supplerende virkemiddel i den offentlige finansieringsmodellen.

Det er her kulturpolitikken blir stilt på prøve, aktualisert gjennom kulturmeldingen.

«Alt henger sammen med alt», som en statsminister en gang sa. Staten må ta det overordnede ansvaret, ha det nasjonale overblikket og sørge for en solid offentlig grunnfinansiering som ikke må forvitre.

Les også

Kvalitet er ikke billigere i Bergen enn i Oslo

Dessverre har vi sett tendens til dette de seinere årene. En inngrodd skeptiker kan naturligvis mistenke den underliggende langsiktige politikken i retning av at gaveforsterkningen skal komme i stedet for eller forsøksvis kompensere for reduksjoner i rammetilskuddet over tid.

Men da ville vi være på ville veier! Det er jo ikke slik at dette på noen måte er identiske pengestrømmer, verken i volum eller innretning.

En slik politikk ville svekke infrastrukturen i institusjonene, og føre til redusert evne til å fylle samfunnsoppdraget. I tillegg ville man kunne få regionale skjevheter. Først da kunne man reelt begynne å diskutere om hvilke pengestrømmer som styrer kulturpolitikken.

Men jeg legger til grunn at sittende kulturminister har en mer offensiv tilnærming.

For gaveforsterkningsordningen – som supplement – har veldig mye godt ved seg.

Den stimulerer både oss som kulturaktører og potensielle givere til å søke kontakt og samarbeid med hverandre. Den tilfører institusjonene midler som gjør viktige strategiske satsinger mulige.

Les også

Razika legger ned bandet

Jeg er sikker på at Musikkselskapet Harmoniens betydeligste velgjører, Trond Mohn, opplever det som ekstra meningsfylt å støtte vår virksomhet når han vet at støtten også utløser statlige bidrag.

Hva som ville skje dersom gaveforsterkningsordningen skulle opphøre, kan vi bare spekulere i. Men stimulansen ville svekkes betydelig.

At det ikke finnes velgjørere i alle deler av landet, må vi her i Bergen konstatere med beklagelse.

Som Trond Mohn uttrykker det; «mange velbeslåtte rundt om i Norge går omkring med gjensydde bukselommer!»

Forhåpentlig vil Trond Mohns forbilledlige holdninger og handlinger kunne tjene som eksempel til etterfølgelse også i andre landsdeler. Men det åpner neppe flere lommer om ordningen skrotes.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg