Takk for alt, villaksen

Regjeringen kaster kortene og legger de ville laksefiskene i respirator.

Publisert Publisert

DILEMMA: Regjeringen gjør et bevisst valg der oppdrettslaksen settes foran de ville laksefiskene. Foto: Silje Katrine Robinson

Debattinnlegg

  • Runar Rugtvedt
    leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Regjeringen bevilget i revidert statsbudsjett 40 millioner kroner til bygging av en genbank for villaks og sjøørret i Hardanger. I utgangspunktet høres det ut som en gladmelding, men la deg ikke lure.

Varige endringer

I realiteten har regjeringen med dette lagt de ville laksefiskene i respirator slik at oppdrettsvirksomheten i Hardangerfjorden kan fortsette som i dag, med dramatisk negative konsekvenser for de ville laksefiskene.Regjeringen har klare nasjonale mål om å ha en bærekraftig og miljøtilpasset oppdrettsvirksomhet som ikke truer de ville bestandene av laksefisk. Målene er klart beskrevet i regjeringens «Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring». Der står det at næringen ikke skal bidra til varige endringer i de genetiske egenskapene til villfisken, og at sykdom i oppdrett ikke skal ha bestandsregulerende effekter for villfisken.

Målene er ikke nådd

Riksrevisjonen la i mars 2012 frem en rapport om havbruksforvaltningen som konkluderte med at regjeringens mål om miljømessig bærekraft i mange områder ikke nås. Rømming av oppdrettsfisk utgjør et vesentlig miljøproblem som påvirker villfiskens overlevelsesevne negativt. Målet var et ikke-skadelig-nivå innen 2010.Dette målet er ikke nådd. Undersøkelsen til Riksrevisjonen viser også at bekjempelse av lakselus ikke synes å ha redusert det totale omfanget av lakselus i vesentlig grad. Vi vet at både villaks og sjøørret sliter med overlevelse i de tetteste oppdrettsområdene, blant annet på grunn av lakselusa.

Mangedobling

Samtidig som vi sliter med disse miljøutfordringene har Regjeringen, med fiskeriministeren i spissen, ved gjentatte anledninger proklamert at Norge skal mangedoble sin produksjon av oppdrettslaks i åra fremover. Det vises blant annet til en Sintef-rapport som sannsynliggjør en seksdobling av produksjonen frem mot år 2050. ## Klassisk dilemma

Her står vi som nasjon overfor et klassisk dilemma, der vi på den ene siden ønsker vekst i oppdrettsnæringen, men på den annen side ikke klarer å nå de krav vi har satt til miljømessig bærekraft. Det arbeides selvsagt kontinuerlig med forsøk på løsninger. Ved hjelp av ny teknologi, et strengere regelverk og bedre overvåking, bedre arealdisponeringer, begrensninger på næringsvirksomhet i enkelte områder, og mye mer, forsøker man å løse utfordringene. Så langt har man ikke lykkes.

Evolusjonen frosses

Regjeringen hevder at den absolutt ikke har gitt opp villaksen og sjøørreten i Hardangerfjorden. Vi er sterkt uenige i denne påstanden, og mener at regjeringen her betaler avlat for at oppdrettsindustrien skal kunne fortsette en drift i Hardangerfjorden som ikke er miljømessig bærekraftig. En genbank er kun et midlertidig tiltak, laksen og sjøørreten vil ikke overleve med sin genetiske egenart på sikt i en kunstig bank. Evolusjonen er frosset, og den genetiske effekten av å stenge villfisken inne i flere generasjoner er det ingen som kan garantere.

Regjeringens ansvarsfraskrivelse

Norges Jeger— og fiskeforbund er ikke motstandere av oppdrettsvirksomhet, men vi mener det må være et krav at denne næringen som annen næringsvirksomhet, bedrives miljømessig bærekraftig. Det er et politisk ansvar å påse at så skjer. Regjeringen løper med sitt budsjettgrep vekk fra dette ansvaret i Hardangerfjorden. De gjør et bevisst valg der oppdrettslaksen settes foran de ville laksefiskene. Dersom dette skal bli fremtidens forvaltningsregime i resten av landet, er det all grunn til å være bekymret!

Det må være betimelig å stanse opp et øyeblikk og stille seg spørsmålene:

Er det moralsk anstendig at vår generasjon i higen etter kortsiktig økonomisk gevinst med fullt overlegg risikerer utryddelse av genetisk unike stammer av vill fisk? Med hvilken rett tar man disse valgene på vegne av de neste generasjoner?

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg