Bør selges i lovlige utsalgssteder

I dag får organisert kriminelle inntektene fra illegal cannabisomsetning. Det er mer samfunnsnyttig og bedre for folkehelsen å regulere salget.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg