Hvor trygg er du på Vestlandet

Debatt: Har du tenkt over hvor godt forberedt vi egentlig er til å håndtere digital terror, pandemi, kapring av cruiseskip, en ny askesky eller terrorangrep på Mongstad?

BEDRE FORBEREDT? - Uten unntak, har vi etter alle store og alvorlig hendelser i Norge, gjennomført evalueringer og tiltak for å være bedre forberedt til neste gang, skriver Egil Andre AasHer fra askeskyen i 2010. Bent Ramberg

Debattinnlegg

Egil Andre Aas
Forbundsleder, Norges Offisersforbund

Er de som skal sikredin og min sikkerhet, godt nok forberedt?

De fleste i Norge føler seg trygge, faktisk sier 73 prosent i enspørreundersøkelse utført av Respons Analyse for Norges Offisersforbund at deføler seg meget sikre i Norge. Er dette et reelt bilde av situasjonen, ellerskyldes det at vi til daglig ikke i tilstrekkelig grad tenker over de mangeulike tingene som kan hende?

Uten unntak, har vi etter alle store og alvorlig hendelser iNorge, gjennomført evalueringer og tiltak for å være bedre forberedt til nestegang. Gjørv-kommisjonen og brannen i Lærdal er eksempler i nær fortid. Men ervi like flinke til å følge dette oppe, etter at hendelsene har forsvunnet fravår bevissthet. Og evner vi å ta nye trusler på alvor, før det har skjedd ennhendelse?

Vestlandet, som økonomisk motor innenfor petroleum ogskipsfartsnæringer, og med barsk geografi og klima, har helt særegneutfordringer som man ikke finner på det sentrale østlandsområdet. Samtidig harman ikke samme tilgang på bekjempelses ressurser. Gjør dette at man bør tenktenytt og annerledes for å sikre en god totalberedskap?

Både du og jeg som velgere, bør minne våre politikkere på at demå gi tryggheten tilstrekkelig oppmerksomhet i hverdagen, og ikke bare etter atnoe har gått galt.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg