• BEDRE FORBEREDT? - Uten unntak, har vi etter alle store og alvorlig hendelser i Norge, gjennomført evalueringer og tiltak for å være bedre forberedt til neste gang, skriver Egil Andre AasHer fra askeskyen i 2010. FOTO: Bent Ramberg

Hvor trygg er du på Vestlandet

Debatt: Har du tenkt over hvor godt forberedt vi egentlig er til å håndtere digital terror, pandemi, kapring av cruiseskip, en ny askesky eller terrorangrep på Mongstad?