• OPERADRAMA: Våre politikere må se til at det ordner seg med et samarbeid og på sikt mellom Opera Bergen (bildet) og Bergen Nasjonale Opera, skriver artikkelforfatteren. FOTO: FOTO: RUNE SÆVIG

Operabyen Bergen

Operakunst er dramatikk, og prosessen med å etablere kunstarten i Bergen har også vært dramatisk. Både politisk og kunstnerisk har det vært vanskelig å forstå hvorfor en ikke har kunnet enes om hvordan en regional operaproduksjon kan ivaretas.