• STÅR FAST: Opptrappingsplanen fra budsjettforliket legger opp til 20 prosent innblanding av biodrivstoff i 2020. Det står vi fast ved, skriver Vidar Helgesen. FOTO: Scanpix

Vi skroter ikke biodrivstoff

På lengre sikt vil elektrifisering bli viktigere innenfor persontransporten, men biodrivstoff vil fortsatt spille en rolle.