• KONTANTSTØTTEN: Hvis ordningen avskaffes for å unngå manglende integrering av innvandrergrupper, så vil det også ramme norske småbarnsfamilier, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Shutterstock

Kontantstøtten er til barns beste

Det er ikke et integreringstiltak, og bør derfor ikke fjernes for å fremme integrering.