• UTSATTE GUTTER: Skolen må få til en bedre tilrettelegging av undervisningen for særlig utsatte gutter og alternative skoleløp, mener Tollak Hjelmervik. FOTO: ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX

Hvor ble det av gutta?

Samfunnsutviklingen og norsk skole stemmer bedre med jentenes evner og oppgaver.