• INGEN DRAMATIKK: Strømprisen vil kun stige med to øre/kWh som følge av de nye utenlandskablene som er under bygging, skriver Ann-Mari Knudsen i BKK. FOTO: Marita Aarekol

Skremmebilde om utenlandskabler

Hvis utenlandskabler alene skulle doble strømprisen, må det bygges nærmere 15 kabler ut fra Norge innen 2030.