• ULOGISK: Det fremstår helt ulogisk at man kan bli fratatt føreretten fordi det foreligger en risiko for at man kan begå et lovbrudd, når man ikke blir fratatt førerkortet dersom dette rent faktisk skjer, mener innsender. FOTO: Scanpix

Ikke rettslig holdbart

Om det er hensynet til trafikksikkerheten man skal verne om, er det lite som taler for at cannabis skal behandles strengere enn alkohol.