Effektiv behandling for alle

Vi er bekymret for at norsk kreftomsorg vil bli delt, der de med midler kjøper ny behandling fra private aktører.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg