Nådestøtet for Bryggen

Vi kan ikke akseptere at Bryggen igjen er degradert til en brikke i et politisk spill.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg